Đăng nhập

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lãnh đạo sở - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Dương


1. Giám đốc: NGUYỄN THÀNH TRUNG
 • Điện thoại di động: 0903 290 866
 • Điện thoại cơ quan: 0220.3853.904
 • Email: nguyenthanhtrung1976@haiduong.gov.vn
2. Phó Giám đốc: VŨ KHẮC LỊCH
 • Điện thoại di động: 0984 829 453
 • Điện thoại cơ quan: 0220.3851.630
 • Email: vukhaclich@haiduong.gov.vn
3. Phó Giám đốc: NGUYỄN TRƯỜNG THẮNG
 • Điện thoại di động: 0912 900 559 
 • Email: truongthanghd@gmail.com
4. Phó Giám đốc: VŨ ĐÌNH TIẾN 
 • Điện thoại di động: 0983 081 729
 • Điện thoại cơ quan: 0220.3855 237
 • Email: vudinhtien1979@haiduong.gov.vn