Thông báo
Tuyên truyền an ninh môi trường góp phần phát triển bền vững đất nước

         Thực hiện Hướng dẫn số 109/HD-BTGTU ngày 21/10/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền an ninh môi trường góp phần phát triển bền vững đất nước; Nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước; các mục tiêu, định hướng an ninh môi trường của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngày 25/10/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 2007/SVHTTDL-QLVHGĐ, trong đó đề nghị các phòng Quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, phòng Văn hóa - Thông tin và các Trung tâm: Văn hóa, Thông tin - Thể thao; Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức tuyên truyền thường xuyên, cập nhật nội dung, lồng ghép với tuyên truyền các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương, của tỉnh và tổ chức hành động cụ thể, thiết thực bảo đảm an ninh môi trường đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và toàn thể Nhân dân; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú khác, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng, vùng miền, khu vực.
       Xem chi tiết văn bản tại đây: 
        
 
Các tin mới hơn
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(13/01/2023)
Hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (06/01/2023)
Tuyên truyền Lễ Công bố Quyết định công nhận tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới(06/01/2023)
Thông báo kết quả bầu chọn HLV, VĐV tiêu biểu, xuất sắc năm 2022(04/01/2023)
Quyết định về việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động thuộc diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý năm 2022.(15/12/2022)
Các tin cũ hơn
Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022)(21/10/2022)
Tuyên truyền Cuộc thi sáng tác âm nhạc tỉnh Hòa Bình năm 2022(19/10/2022)
Tuyên truyền Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật "Xây dựng nông thôn mới, xây dựng con người, văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"(19/10/2022)
Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc (1952-2022)(19/10/2022)
Danh mục chiếu phim tháng 8, tháng 9/2022(17/10/2022)
Tìm kiếm
Videos
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín