Thông báo
Tuyên truyền tổ chức Tuần phim “Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022)

      Thực hiện Quyết định số 3223/QĐ-BVHTTDL ngày 07/12/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Tuần phim “Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022), ngày 09/12/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 2369/SVHTTDL-QLVHGĐ, trong đó đề nghị các phòng Quản lý Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin; các Trung tâm: Văn hóa - Thể thao, Văn hóa, Thông tin - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng và tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong các hoạt động chuyên môn có liên quan của cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm phổ biến rộng rãi đến Nhân dân trên địa bàn tỉnh các phim được phổ biến trong Tuần phim “Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022).
       Xem chi tiết các văn bản tại đây: 
 
Các tin mới hơn
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(13/01/2023)
Hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (06/01/2023)
Tuyên truyền Lễ Công bố Quyết định công nhận tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới(06/01/2023)
Thông báo kết quả bầu chọn HLV, VĐV tiêu biểu, xuất sắc năm 2022(04/01/2023)
Quyết định về việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động thuộc diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý năm 2022.(15/12/2022)
Các tin cũ hơn
Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(14/12/2022)
Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc” (02/01/1963 – 02/01/2023)(14/12/2022)
Hải Dương tuyên truyền quảng bá, giới thiệu du lịch năm 2022 (12/12/2022)
Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027(02/12/2022)
Tuyên truyền thực hiện Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 10/11/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII(01/12/2022)
Tìm kiếm
Videos
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín