Văn hóa
Một số giải pháp thực hiện văn hóa công sở

Thực hiện Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025; Kế hoạch số 3139/KH-UBND ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hải Dương thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025; Quyết định số 2148/QĐ-BVHTTDL ngày 20/6/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động Bộ VHTTDL, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương đã xây dựng Kế hoạch số 264/KH-SVHTTDL ngày 24/02/2020 về triển khai thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2020-2025; ban hành Quyết định số 463/QĐ-SVHTTDL ngày 30/12/2021 về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tích cực thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"

Thực hiện văn hoá công sở chính là một phần của yêu cầu cải cách hành chính. Để đảm bảo tính kỷ cương, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cần có phong cách ứng xử chuẩn mực trong hoạt động công vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, luôn có ý thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Do đó, tại Sở VHTTDL, đặc biệt là những bộ phận tiếp xúc với doanh nghiệp, người dân, cán bộ, công chức cần nghiêm chỉnh tuân theo các quy định cụ thể thực hiện văn hóa công sở, đặc biệt cần tuân thủ tốt quy định về phong cách phục vụ nhân dân, ứng xử với nhân dân một cách có văn hóa, góp phần tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh nơi công sở.

Qua 01 năm triển khai thực hiện, việc xây dựng văn hoá công sở tại cơ quan thu được những kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, yếu kém. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về xây dựng văn hóa công sở chưa đầy đủ, chưa thấy rõ mối liên hệ giữa văn hóa công sở với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cải cách hành chính và yêu cầu cải thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Để siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai, thực hiện những năm tiếp theo như sau:

Thứ nhất, thường xuyên tuyên truyền về văn hóa công sở nhằm nâng cao nhận thức của các đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của việc thực hiện văn hóa công sở trong môi trường làm việc hiện nay; đưa nội dung xây dựng văn hóa công sở vào sinh hoạt thường kỳ của cấp ủy, chi bộ và chương trình, kế hoạch hoạt động của cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể. Hằng năm tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên cam kết thực hiện Quy chế văn hóa công sở của đơn vị; đưa nội dung đánh giá, nhận xét việc thực hiện Quy chế văn hoá công sở vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

Thứ hai, cấp ủy, lãnh đạo Sở và các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao trình độ lý luận; chú trọng giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, thái độ giao tiếp, ứng xử của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng về văn hóa công sở, mời báo cáo viên về tập huấn cho toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan về kỹ năng giao tiếp, ứng xử nơi công sở. Thái độ ứng xử của công chức với doanh nghiệp, người dân luôn đảm bảo quy định về “4 xin” và “4 luôn” (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn và xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe và luôn giúp đỡ khi tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp).

Thứ ba, tăng cường đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, lựa chọn cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, trách nhiệm để tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý, điều hành, tác nghiệp; cải tiến nội dung, hình thức hội họp theo hướng hiệu quả, tiết kiệm thời gian, kinh phí. Bố trí, sắp xếp công việc phù hợp với năng lực cán bộ, công chức; quan tâm đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm tạo động lực làm việc và tạo môi trường về ứng xử văn hóa trong cơ quan. Đầu tư cở sở vật chất, trang bị đáp ứng yêu cầu hoạt động của cơ quan và điều kiện làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức và duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tạo sự gắn bó giữa người lao động với cơ quan, đơn vị.

Thứ tư, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế văn hoá công sở của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện; lấy kết quả xây dựng văn hóa công sở làm một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức, cá nhân hàng năm./.

Nguồn: Phòng Tổ chức – Pháp chế, Sở VHTTDL

 

Các tin mới hơn
Hấp dẫn với trải nghiệm bay khinh khí cầu(15/05/2022)
Trao tặng hiện vật từ huyện đảo Trường Sa cho Bảo tàng tỉnh(13/05/2022)
Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 tại Thư viện tỉnh Hải Dương(22/04/2022)
Đa dạng hóa cách giáo dục văn hóa truyền thống địa phương(18/04/2022)
Đề xuất tên gọi Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Côn Sơn, Kiếp Bạc để trình UNESCO(16/04/2022)
Các tin cũ hơn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 7 văn, nghệ sĩ đạt giải thưởng Văn học Nghệ thuật Côn Sơn(20/12/2021)
Thư viện tỉnh Hải Dương 65 năm xây dựng và trưởng thành(14/12/2021)
Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021.(11/11/2021)
Chuyện ít biết về tấm bia bị đục chữ ở Văn miếu Mao Điền(29/10/2021)
Miếu thờ ba danh tướng thời Lý(28/10/2021)
Tìm kiếm
Videos
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín