Hoạt động của lãnh đạo sở
Những dấu ấn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022

Cùng với công tác tham mưu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình một cách đồng bộ, chú trọng về chất lượng, hiệu quả theo đúng tinh thần chủ đề năm 2022 của tỉnh “Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá”...

Năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên trong toàn ngành, công tác văn hóa, thể thao, du lịch đã có nhiều dấu ấn đáng ghi nhận, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

 

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, TP Chí Linh cắt băng khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2022 

Trong công tác tham mưu triển khai thực hiện các Chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025:  Để cụ thể hóa Chương trình số 22-CTr/TU ngày 19/8/2021 của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình “Phát huy giá trị văn hóa Xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”, Sở VHTTDL đã tham mưu xây dựng, trình UBND tỉnh quyết định ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn minh nơi công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Khung chương trình tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao đối với các thiết chế văn hoá cơ sở, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung Đề án “Phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”; Đề án “Phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thành công một số sự kiện văn hóa, thể thao lớn của tỉnh, sự kiện thể thao qui mô quốc gia, quốc tế đảm bảo tuyệt đối an toàn, trang trọng, hiện đại và chu đáo như: các nghi lễ truyền thống mùa Xuân, Lễ hội mùa Thu tại khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc; tổ chức Lễ giới thiệu và phát hành Bộ Lịch sử tỉnh Hải Dương (từ khởi thủy đến năm 2015); đăng cai tổ chức môn Bóng bàn trong chương trình SEA Games 31 tại Hải Dương; môn Bóng bàn Đại hội TT toàn quốc lần thứ IX; tổ chức thành công Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hải Dương, đặc biệt là Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hải Dương lần thứ IX với chủ đề “Hải Dương - Khát vọng vươn lên” đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem, được dư luận trong và ngoài tỉnh quan tâm, đánh giá cao.

 

Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX năm 2022 

Cùng với công tác tham mưu, Sở VHTTDL đã chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình một cách đồng bộ, chú trọng về chất lượng, hiệu quả theo đúng tinh thần chủ đề năm 2022 của tỉnh “Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá”. Toàn ngành đã tích cực, chủ động nắm bắt tình hình dịch COVID-19, kịp thời tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội, du lịch, thể thao ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát trên phạm vi cả nước và trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ được tổ chức sôi nổi, rộng khắp. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, văn hoá, thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, ý nghĩa và thiết thực. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thành công các liên hoan, hội thi, hội như: Hội thi Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, Liên hoan thiếu nhi kể chuyện sách hè, Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Hải Dương, Liên hoan ca - múa - nhạc không chuyên tỉnh Hải Dương, Liên hoan Văn nghệ người cao tuổi lần thứ VIII , Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương trong thời gian diễn ra SEA Games 31; Tuần Văn hóa trà sen Kiếp Bạc, Tuần Văn hóa Du lịch tại Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc,... tạo không khí thi đua, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân. Tổ chức 6 cuộc triển lãm; 02 cuộc trưng bày chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, sự kiện chính trị của tỉnh.

 

Lễ hội quan trên sông Lục Đầu 

Các đơn vị nghệ thuật xây dựng các chương trình nghệ thuật đặc sắc, tổ chức 115 buổi biểu diễn phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và phục vụ Nhân dân; khai trương vở chèo mới “Duyên nợ cùng chèo”; tích cực tập luyện tham gia các hội thi, liên hoan, hội diễn toàn quốc năm 2022, đạt nhiều giải cao. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tham gia 3 liên hoan, hội diễn đạt 4 HCV, 5 HCB,1 HCĐ, 1 giải A, 02 giải B cho các tiết mục, vở diễn và cá nhân. Nhà hát Chèo tập luyện, tham gia Liên hoan chèo toàn quốc năm 2022, đạt 01 HCB vở diễn “Thần tướng Yết Kiêu”; 03 HCV, 04 HCB cá nhân. Hoạt động phục vụ bạn đọc tại Thư viện tỉnh có nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo, hấp dẫn, thu hút đông đảo các đối tượng bạn đọc trong tỉnh với 96.355 lượt bạn đọc, tăng 11,7% so với năm 2021. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh tăng cường hoạt động chiếu phim lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh đạt 600 buổi, thu hút khoảng 44.390 lượt người xem.

Ngành thực hiện tốt công tác tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp đối với các di tích trên địa bàn: trong năm, xây dựng, hoàn thiện 02 Hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật quốc gia; khảo sát, lập hồ sơ khoa học trình UBND tỉnh xếp hạng 08 di tích cấp tỉnh; tu sửa cấp thiết trên 40 di tích từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa. Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể: xây dựng và hoàn thiện 03 hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đề nghị Bộ VHTTDL đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tiếp tục phối hợp với tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang tham mưu xây dựng Hồ sơ khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc trình UNESCO vinh danh là di sản thế giới…

Năm 2022 là năm có nhiều dấu ấn trong công tác gia đình, Sở VHTTDL đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ban hành nhiều kế hoạch triển khai thực hiện các quyết định, kế hoạch, chiến lược, chương trình hành động của Chính phủ về công tác gia đình giai đoạn 2021-2026 trên địa bàn tỉnh như: thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới giai đoạn 2021 - 2030; “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” đến năm 2025,… Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được phát triển , trong đó quan tâm duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí công nhận các danh hiệu văn hóa, năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 585.216/643.050 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 91%); 1.293/1.334 làng, KDC văn hóa (đạt tỷ lệ 96,9%).

Song song với lĩnh vực văn hóa, năm 2022, lĩnh vực TDTT của tỉnh thực sự để lại nhiều dấu với nhiều hoạt động sôi động cả về thể thao phong trào và thể thao thành tích cao, góp phần tích cực trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực của người Hải Dương và Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Toàn tỉnh có 32% dân số tập luyện thể thao thường xuyên; 24% số gia đình thể thao; khoảng 3.715 câu lạc bộ, điểm, nhóm tập thể dục thể thao với trên 70.000 người tham gia. Đáng chú ý là Đại hội TDTT cấp xã, huyện được diễn ra theo đúng hướng dẫn của BCĐ Đại hội TDTT tỉnh Hải Dương lần thứ IX. Đến ngày 30/7, 100% các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp cơ sở. Đến ngày 08/8, 100% các huyện, thị xã, thành phố và 02 ngành Công an, Bộ CHQS tỉnh tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp huyện. Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hải Dương lần thứ IX được tổ chức vào tối ngày 13/8, với chương trình biểu dương lượng và biểu diễn nghệ thuật quy mô, ấn tượng, thể hiện đậm nét những giá trị đặc sắc về mảnh đất và người Xứ Đông. Ban tổ chức Đại hội đã tổ chức thành công 18 môn thể thao thi đấu trong chương trình Đại hội, các giải thể thao đều được tổ chức đúng luật, điều lệ quy định, xác định và xếp hạng chính xác thành tích của các VĐV. Tại Đại hội TT toàn quốc lần thứ IX, Đoàn thể thao thành tích cao tỉnh Hải Dương đã giành 21 HCV, 19 HCB, 28 HCĐ.

 

Lễ khai mạc môn Bóng bàn SEA Games 31 tại Hải Dương 

Năm 2022, cùng với ngành du lịch cả nước, du lịch Hải Dương được mở cửa trở lại trong điều kiện bình thường mới với nhiều khởi sắc. Mở cửa du lịch và sự phục hồi du lịch nội địa là dấu ấn của ngành văn hóa, thể thao, du lịch cả nước nói chung và Hải Dương nói riêng năm 2022. Sở VHTTDL đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động kích cầu và phục hồi du lịch, lữ hành; Phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong điều kiện bình thường mới. Công tác truyền thông, xúc tiến, quảng bá về văn hóa, con người và du lịch Hải Dương trên các phương tiện thông tin truyền thông của Trung ương, của tỉnh và trên môi trường mạng được đẩy mạnh, với trên 10.000 ấn phẩm, tờ gấp, sách ảnh, tài liệu tuyên truyền, quảng bá du lịch Hải Dương và trên 200 tin, bài, video clip đặc sắc. Sở VHTTDL cũng đã tổ chức chương trình làm việc và ký giao ước giữa Sở và Hiệp hội Du lịch nhằm phối hợp, thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; tổ chức tọa đàm liên kết phát triển du lịch với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Ký kết hợp tác, liên kết với các tỉnh, thành phố về lĩnh vực du lịch: Hải Dương- Hưng Yên; Hải Dương- Bắc Giang; Hải Dương và 2 tỉnh Quảng Ninh- Bắc Giang; Hải Dương và 13 tỉnh đồng bằng sông Hồng mở rộng.

Trong năm, du lịch Hải Dương khởi sắc trở lại với việc phối hợp các sở, ngành và các địa phương đón tiếp các đoàn khách trong nước và quốc tế đến thăm, làm việc tại tỉnh Hải Dương đảm bảo chu đáo, thân thiện, mến khách tiêu biểu như: các đoàn thể thao các nước Đông Nam Á, trọng tài quốc gia, quốc tế tham gia điều hành, thi đấu Bóng bàn SEA Games 31 tại Hải Dương; đoàn Đại sứ và các doanh nhân Nhật Bản, Đoàn đại biểu Quốc tế và Bộ Ngoại giao; Đoàn Bộ trưởng Bộ Du lịch Vùng Khabarovks, Liên bang Nga tham quan khu du lịch sinh thái Đảo Cò… Kết quả năm 2022, toàn tỉnh đón và phục vụ khoảng 1.231.132 lượt khách du lịch, tăng 90 lần so với năm 2021, trong đó có 50.695 lượt khách lưu trú (có 16.658 lượt khách quốc tế, 34.037 lượt khách nội địa), 1.180.437 khách không lưu trú (có 34.016 khách quốc tế, 1.146.421 khách nội địa). Doanh thu 587,4 tỷ tăng gần 48 lần so với năm 2021.

Năm 2022 đã khép lại với nhiều thành công của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Năm 2023 còn nhiều khó khăn, thách thức, với nhiều công việc trọng tâm. Song với quyết tâm cao, sự đoàn kết nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành, sự quan tâm của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, sự phối hợp, đồng hành của các sở, ban, ngành, địa phương  ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục phát huy nội lực, thế mạnh, khắc phục những khó khăn để đạt được nhiều thành tựu mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các tin mới hơn
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao tặng 50 cây đàn ghita(02/02/2024)
Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của tỉnh, của đất nước (26/11/2023)
Hải Dương đón hơn 1,8 triệu lượt du khách(24/11/2023)
Đoàn đại biểu tỉnh Hải Dương thăm, làm việc tại thành phố Suwon(10/10/2023)
Sở VHTTDL tổ chức Đêm hội Trăng rằm Tết Trung thu năm 2023(25/09/2023)
Các tin cũ hơn
Ủy ban MTTQ tỉnh lần đầu giám sát người đứng đầu sở về cải cách hành chính(09/11/2022)
Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2022 ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng Sông Hồng(01/08/2022)
Thăm hỏi thân nhân 02 gia đình liệt sỹ(27/07/2022)
Gặp mặt đoàn cán bộ, HLV, VĐV môn Điền kinh tỉnh Viêng Chăn (CHDCND Lào) sang tập huấn tại Hải Dương(19/07/2022)
Thăm hỏi thân nhân 02 gia đình liệt sỹ(27/07/2021)
Tìm kiếm
Videos
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín