Thông báo
Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh

     Thực hiện Công văn số 557-CV/BTGTU ngày 12/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh, ngày 15/7/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 1302/SVHTTDL-QLVHGĐ về việc tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh, trong đó đề nghị các phòng quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; Phòng Văn hóa - Thông tin và các Trung tâm: Văn hóa, Thông tin - Thể thao, Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường các hoạt động tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, ho gà... đến công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và toàn thể Nhân dân; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tích cực triển khai thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở và các hình thức tuyên truyền khác.
      Xem chi tiết văn bản tại đây:
      
     
      
       
Các tin mới hơn
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(13/01/2023)
Hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (06/01/2023)
Tuyên truyền Lễ Công bố Quyết định công nhận tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới(06/01/2023)
Thông báo kết quả bầu chọn HLV, VĐV tiêu biểu, xuất sắc năm 2022(04/01/2023)
Quyết định về việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động thuộc diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý năm 2022.(15/12/2022)
Các tin cũ hơn
Công văn về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3,Quốc hội khóa XV(13/07/2022)
Thông báo kết quả Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Hải Dương năm 2022(11/07/2022)
Kết quả công tác Thi đua - Khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(11/07/2022)
Thông báo xét tuyển viên chức tại Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương(08/07/2022)
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (05/07/2022)
Tìm kiếm
Videos
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín