Thông báo
Tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố

      Thực hiện Công văn số 285-CV/BTGTU ngày 01/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố, ngày 13/9/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 1340/SVHTTDL-QLVHGĐ về việc tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố, trong đó đề nghị các phòng quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, Phòng Văn hóa - Thông tin và các Trung tâm: Văn hóa, Thông tin - Thể thao, Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức phổ biến rộng rãi công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tích cực triển khai thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở.
      Xem chi tiết văn bản tại đây: 
Các tin mới hơn
Công khai danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(18/01/2022)
Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(14/01/2022)
Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho Hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19(10/01/2022)
Kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2022(10/01/2022)
Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho Hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19(07/01/2022)
Các tin cũ hơn
Tuyên truyền kế hoạch tổ chức ra mắt "Điểm hiến máu cố định"(06/09/2021)
Tổng đài Thông tin 1022 tỉnh Hải Dương(31/08/2021)
Công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(30/08/2021)
Công khai dự toán ngân sách năm 2021 của cơ quan Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(30/08/2021)
Thư chúc mừng của Bộ trưởng nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2021)(27/08/2021)
Tìm kiếm
Videos
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín