Văn hóa cơ sở
Bình Giang sau 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Hơn 20 năm qua, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) huyện Bình Giang được các cấp, các ngành quan tâm, được các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng mạnh mẽ. Từ phong trào, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, diện mạo nông thôn được đổi mới, qua đó đã góp phần tạo môi trường văn hóa phát triển bền vững, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.


Nhà truyền thống huyện Bình Giang, nơi lưu giữ lịch sử văn hóa địa phương

 Phong trào đã ăn sâu vào đời sống kinh tế -xã hội, từ một huyện thuần nông, nghèo nàn, lạc hậu, nay đã trở thành huyện có tốc độ phát triển kinh tế khá của tỉnh. Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, các ngành nghề truyền thống như nghề làm mộc, vàng bạc, cơ khí… luôn được bảo tồn, duy trì và phát triển, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của huyện. Năm 2020 thu nhập bình quân của huyện đạt 50,2 triệu đồng/người. 100% các xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 01 đơn vị đạt đô thị văn minh. Các công trình phúc lợi phục vụ nhân dân được đầu tư xây dựng như điện, đường giao thông nông thôn, trạm y tế, trường học, bệnh viện, nhà văn hóa, thư viện, sân vận động… từ đó đã có nhiều loại hình CLB được thành lập như: văn nghệ truyền thống, thể thao, dưỡng sinh, dân vũ… Môi trường nông thôn được chú trọng giữ gìn xanh – sạch – đẹp, an ninh trật tự được bảo đảm, đời sống kinh tế, tinh thần phát triển hài hòa đã đáp ứng đúng nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Từ khi phong trào được triển khai, nhận thức người dân cũng thay đổi, người dân thành chủ thể, hăng hái tham gia đóng góp xây dựng các phong trào như: “xây dựng Làng, KDC văn hóa”, “xây dựng gia đình văn hóa” năm sau cao hơn năm trước. Năm 2000 có 15.985/25.380 hộ đạt gia đình văn hóa (62,9%), 10/103 làng, KDC được công nhận văn hóa (đạt 9,7%) đến năm 2020 huyện có 31.189/35.625 hộ đạt tỷ lệ 87,5%, 85/88 làng, KDC được công nhận văn hóa đạt tỷ lệ 96,6%;phong trào “xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa” đã góp phần củng cố và nâng cao tính kỷ cương, nề nếp nơi công sở, ý thức chấp hành kỷ luật công tác, cũng như xây dựng môi trường văn hóa nơi làm việc. Năm 2000 có 10/58 cơ quan đơn vị đạt văn hóa đạt 17%, đến năm 2020 đã có 85/92 cơ quan, đơn vị đạt văn hóa đạt 92%. 100% làng, KDC có quy ước, hương ước,người dân được chung tay xây dựng, sửa đổi, bổ sung những điều khoản phù hợp thực tế, được nhân dân quan tâm thực hiện. Trong đó việc cưới, việc tang theo nếp sống văn minh, thay vì hung táng theo truyền thống, người dân thực hiện hỏa táng đã tiết giảm lãng phí và ô nhiễm môi trường. Công tác lễ hội từng bước đi vào nề nếp phát huy được giá trị di sản vật thể và phi vật thể, bài trừ các trò chơi phản cảm, mê tín dị đoan.Tích cực tham gia xây dựng gia đình an toàn, không có tệ nạn xã hội từ đó đã góp phần phát triển phong trào "Xây dựng làng, KDC, cơ quan, đơn vị an toàn về an ninh trật tự". Đến nay đã có 85/88 làng, KDC và 92 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận an toàn về an ninh trật tự.

Phong trào đã khơi dậy tình cảm tự hào, chung tay xây dựng nông thôn mới, qua việc hiến hàng nghìn mét vuông đất, hàng vạn ngày công và gần 400 tỷ đồng xây dựng đường giao thông nông thôn; quyên góp các quỹ: xóa đói giảm nghèo gần 600 triệu đồng, đền ơn đáp nghĩa hàng tỷ đồng, khuyến học hơn 10 tỷ đồng… Cùng với kinh phí của Nhà nước và sự đóng góp của nhân dân, các công trình văn hoá, thể thao từ huyện đến cơ sở được xây dựng, củng cố, nâng cấp đạt hơn 76 tỷ đồng. Đến nay huyện có 01 Nhà văn hóa trung tâm, 16 nhà văn hóa xã và 88 nhà văn hóa thôn, KDC; 01 nhà truyền thống khang trang 02 tầng với diện tích trên 600 m2 nằm trong khuôn viên 6.000 m2, 01 thư viện huyện, 01 thư viện xã và 88 tủ sách thôn, KDC,một nhà thi đấu đa năng, nơi tập luyện và thi đấu các giải thể thao cấp tỉnh, cấp huyện và hàng trăm sân tập, hàng chục nhà tập luyện cầu lông, bóng chuyền, hơn 50 sân bóng đá các loại…

Từ vai trò là chủ thể tham gia đóng góp xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, đến nay người dân được hưởng thành quả từ việc tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ở cơ sở. Huyện hiện có 01 CLB văn nghệ cấp huyện, 16 CLB cấp xã và 100% các thôn, KDC đều có đội văn nghệ; gần130 CLB và hàng trăm điểm, nhóm tập luyện TDTT thu hút hàng nghìn người tham gia tập luyện; 100% các xã, phường, thị trấn và gần 90% các thôn, làng, KDC có CLB TDTT…số người tập luyện TDTT thường xuyên đạt tỷ lệ 30% và trên 20% số hộ gia đình thể thao. 16 xã, thị trấn và 100% thôn, KDC có khu vui chơi cho trẻ em. Từ sự phát triển của phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao lành mạnh tạo cơ sở vững chắc cho thành công của phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh. Qua đó góp phần xây dựng thành công đời sống văn hóa ở cơ sở.

 

Nhà thi đấu, nơi diễn ra các giải thi đấu của tỉnh và huyện

 Bên cạnh những thành quả đã đạt được, phong trào vẫn còn tồn tại một số hạn chế, theo ông Lê Đình Trụ - Phó trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Phó trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện: ở một vài địa phương, đơn vị BCĐ còn thiếu quan tâm, đôn đốc, kiểm tra; sự phối hợp giữa các ngành thành viên Ban chỉ đạo còn chưa thường xuyên, chặt chẽ và đồng bộ; công tác bình xét, công nhận các danh hiệu có nơi còn nể nang thiên vị, biểu hiện của bệnh thành tích; việc khen thưởng động viên vẫn chưa được chú ý, kịp thời; công tác tuyên truyền còn thiếu sáng tạo, đa dạng vì thế chưa nâng cao được nhận thức người dân hưởng ứng, tham gia phong trào; kinh phí thực hiện phong trào còn hạn hẹp, chưa đáp ứng yêu cầu công việc; công tác xã hội hóa chưa được chú trọng, chưa vận động được nguồn lực đóng góp từ nhân dân, vẫn dựa vào ngân sách Nhà nước, dẫn đến xây dựng các thiết chế phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của người dân còn hạn chế. Để khắc phục những hạn chế trên, BCĐ đưa ra một số giải pháp: củng cố, kiện toàn BCĐ các cấp, nhất là đối với cơ sở đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục và hiệu quả; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền chủ trương của Đảng và các quy định của Nhà nước về việc triển khai thực hiện phong trào gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh; ưu tiên đầu tư kinh phí, khuyến khích nguồn lực xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất nhằm phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở; hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện phong trào trên phạm vi toàn huyện; tổ chức sơ, tổng kết, phổ biến, nhân rộng, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, tiêu biểu. 

Bá Giang – Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Khai quật khảo cổ chùa Ngũ Đài, phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh(15/10/2019)
Tập huấn triển khai Nghị định 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội và công tác quản lý di sản, lễ hội truyền thống.(04/10/2019)
Tập huấn tư vấn, hoà giải, trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình năm 2019(29/08/2019)
Khai mạc Đợt phim kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2019)(21/08/2019)
Hải Dương đạt giải cao tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng lần thứ 21(17/08/2019)
Tìm kiếm
Videos
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín