Thông báo
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức bên trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai rà soát, xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại tổ chức bên trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP và hướng dẫn của Sở Nội vụ, Sở VHTTDL đã tiến hành rà soát, xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại tổ chức bên trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định về: chức năng, nhiệm vụ; số lượng người làm việc tối thiểu; số lượng cấp phó… của một phòng và tương đương thuộc đơn vị.

Qua rà soát tổng số 10 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở VHTTDL, có 06 đơn vị không phải thực hiện sắp xếp lại tổ chức bên trong hoặc tạm thời chưa thực hiện tại thời điểm hiện nay bao gồm:

+ 02 đơn vị Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật và Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng: do Sở VHTTDL đã xây dựng và đang trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Sáp nhập Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng vào Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Hải Dương”. Trong đó bộ máy tổ chức của 02 đơn vị đã được sắp xếp lại tinh gọn gồm 06 phòng, mỗi phòng đều đảm bảo các tiêu chí theo quy định.

+ Đơn vị Trung tâm Thông tin - Xúc tiến Du lịch đã được Sở VHTTDL xây dựng Đề án “Tổ chức lại Trung tâm Thông tin – Xúc tiến Du lịch tỉnh Hải Dương” theo Thông tư số 15/2022/TT-BVHTTDL ngày 20/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trình Sở Nội vụ thẩm định Đề án theo thẩm quyền. Sở Nội vụ đã có văn bản trả lời về việc tạm thời chưa thẩm định Đề án để chờ hướng dẫn, quy định mới của Trung ương. Vì vậy, Sở VHTTDL tạm dừng, chưa đề xuất phương án sắp xếp tổ chức bên trong của đơn vị Trung tâm Thông tin, Xúc tiến Du lịch.

+ 03 đơn vị Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao; Nhà Thi đấu Thể dục thể thao và Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc: tiếp tục giữ nguyên cơ cấu tổ chức như hiện tại và kiện toàn số lượng người làm việc vì cơ bản đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của 01 đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.

Còn 04 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở do có các tổ chức bên trong đơn vị chưa đảm bảo đầy đủ tiêu chí theo quy định nên Sở VHTTDL đã xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại tổ chức bên trong của 04 đơn vị này theo hướng sáp nhập, hợp nhất, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các phòng để đảm bảo tiêu chí theo quy định để trình Sở Nội vụ thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo đó, số lượng các phòng trực thuộc của 04 đơn vị giảm từ 27 phòng xuống còn 16 phòng (giảm 11 phòng), cụ thể là: Bảo tàng tỉnh giảm từ 05 phòng còn 03 phòng (giảm 02 phòng); Thư viện tỉnh giảm từ 06 phòng còn 03 phòng (giảm 03 phòng); Nhà hát Chèo giảm từ 07 phòng còn 05 phòng (giảm 02 phòng); Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch giảm từ 09 phòng và tương đương còn 05 phòng và tương đương (giảm 04 phòng).

Sau khi rà soát, sắp xếp lại tổ chức bên trong của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở VHTTDL tiếp tục được kiện toàn; các đơn vị sự nghiệp được tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng chuyên môn, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển chung của sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phòng Tổ chức - Pháp chế, Sở VHTTDL

Các tin mới hơn
Thông cáo Báo chí Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2024(23/02/2024)
Công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch(07/02/2024)
Cung cấp danh sách và thông tin các điểm đến đẹp, đặc sắc tại địa phương để tích hợp vào ứng dụng Map 3D/360 Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025)(07/02/2024)
Tuyên truyền, quảng bá khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên Phủ và Lễ hội Hoa Ban năm 2024(02/02/2024)
Công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(19/01/2024)
Các tin cũ hơn
Thông báo kết quả Cuộc thi Ảnh nghệ thuật “Nét đẹp Văn hoá - Du lịch tỉnh Hải Dương” (28/08/2023)
Tuyên truyền Cuộc thi “Ảnh đẹp và Video clip ấn tượng về Du lịch Hà Tĩnh năm 2023”(27/08/2023)
Kết luận thanh tra tại Ban quản lý di tích thị xã Kinh Môn(24/08/2023)
Thông báo gia hạn nhận tác phẩm dự thi sáng tác mẫu Điêu khắc gắn với không gian đô thị thành phố Hải Dương văn hiến, thân thiện, an toàn(23/08/2023)
Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh(19/08/2023)
Tìm kiếm
Videos
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín