Thông báo
Tuyên truyền kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023) và kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023)

       Thực hiện Công văn số 405/VHCS-QCTT ngày 12/5/2023 của Cục Văn hóa cơ sở về việc dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); Hướng dẫn số 144- HD/BTGTU ngày 09/5/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương về việc Hướng dẫn kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2023) và kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023), ngày 16/5/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 889/SVHTTDL-QLVHGĐ, trong đó đề nghị các phòng Quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; phòng Văn hóa - Thông tin và các Trung tâm: Văn hóa, Thông tin - Thể thao, Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và toàn thể Nhân dân; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan cùng cấp tham mưu triển khai thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở và các hình thức tuyên truyền khác về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; mục đích, ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh... ; tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm theo Hướng dẫn số 102- 2 HD/BTGTW ngày 27/4/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Công văn số 405/VHCS-QCTT ngày 12/5/2023 của Cục Văn hóa cơ sở và Hướng dẫn số 144-HD/BTGTU ngày 09/5/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương.
        Xem chi tiết các văn bản tại đây:
Các tin mới hơn
Tuyên truyền tham gia Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn hoc, nghệ thuật, báo chí kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023)(06/06/2023)
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác mẫu Phù điêu tại Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Lương Bằng(06/06/2023)
Tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023(05/06/2023)
Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch tỉnh Bắc Giang(03/06/2023)
Định hướng công tác tuyên truyền tháng 06/2023 (30/05/2023)
Các tin cũ hơn
Tuyên truyền về việc tổ chức Cuộc thi(16/05/2023)
Các quyết định công bố thủ tục hành chính nội bộ(15/05/2023)
Tuyên truyền, thông báo tham gia trưng bày, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương tại Tuần Du lịch biển và khinh khí cầu Thái Bình năm 2023(12/05/2023)
Tuyên truyền Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định(12/05/2023)
Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025(11/05/2023)
Tìm kiếm
Videos
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín