Thông báo
Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023

      Thực hiện Công văn số 428/VHCS-QCTT ngày 17/5/2023 của Cục Văn hóa cơ sở về việc thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023; nhằm đẩy mạnh tuyên truyền tạo niềm tin, khí thế, động lực mới, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII; cùng các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá của cả nhiệm kỳ, trong đó có nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị toàn diện, trong sách, vững mạnh”; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc….;
      Ngày 22/5/2023, Sở VHTTDL ban hành Công văn số 926/SVHTTDL-QLVHGĐ, trong đó đề nghị các phòng Quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; Phòng Văn hóa - Thông tin và các Trung tâm: Văn hóa, Thông tin - Thể thao, Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và toàn thể Nhân dân về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan cùng cấp tham mưu cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện công tác tuyên truyền bằng các hình thức như: tuyên truyền cổ động trực quan trên pa nô, áp phích, tranh cổ động, băng rôn, khẩu hiệu; tuyên truyền bằng xe ô tô lưu động có loa phóng thanh; trên Trang tin điện tử; trên màn hình Led; trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở…; biểu diễn văn nghệ cổ động và chiếu phim lưu động; tổ chức triển lãm tranh cổ động, ảnh thời sự - nghệ thuật; tổ chức các cuộc thi, phát động sáng tác… lồng ghép công tác tuyên truyền trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị, công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, các hoạt động tại thiết chế văn hóa, thể thao, cơ sở giáo dục; trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch và hoạt động khác tại cơ sở.
       Xem chi tiết các văn bản tại đây:
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hải Dương(21/09/2023)
Tuyên truyền, quảng bá Festival Chí Linh - Hải Dương và Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023(15/09/2023)
Tuyên truyền triển khai Nghị định số 61/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư(10/09/2023)
Bình chọn các Chương trình tham gia Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo Việt Nam năm 2023(08/09/2023)
Tuyên truyền Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội năm 2023(06/09/2023)
Các tin cũ hơn
Tuyên truyền triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023 (21/05/2023)
Tuyên truyền Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2023(18/05/2023)
Tuyên truyền kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023) và kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) (17/05/2023)
Tuyên truyền về việc tổ chức Cuộc thi(16/05/2023)
Các quyết định công bố thủ tục hành chính nội bộ(15/05/2023)
Tìm kiếm
Videos
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín