Thông báo
Tuyên truyền triển khai Nghị định số 81/NĐ-CP của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

     Thực hiện Kế hoạch số 3368/KH-UBND ngày 16/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, ngày 30/9/2020, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 1385/SVHTTDL-VP yêu cầu trưởng các phòng quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:
       1. Tổ chức quán triệt, thông tin tuyên truyền tới công chức viên chức Nghị định số 81/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hiệu quả phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình. 
       2. Nội dung thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt bao gồm:
       + Nguy cơ, diễn biến, tình hình phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; thủ đoạn, phương thức hoạt động, tính chất phức tạp, nguy hiểm, tác hại của việc phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
       + Quan điểm, chính sách, pháp luật của Nhà nước, biện pháp, kinh nghiệm về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt…
       3. Các đơn vị, cá nhân thông qua hoạt động của mình khi phát hiện có hành vi phổ biến và tài trợ cho hoạt động phổ biến hoặc hành vi vi phạm pháp luật khác về vũ khí hủy diệt hàng loạt phải kịp thời thông báo cho lực lượng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 81/2019/NĐ-CP hoặc cơ quan quân đội và công an, Uỷ ban nhân dân nơi gần nhất để xử lý theo quy định của pháp luật. 
 
         
Các tin mới hơn
Thông tin thành tích các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú tỉnh Hải Dương lần thứ ba(20/10/2020)
Tuyên truyền, phổ biến cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính(13/10/2020)
Công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(08/10/2020)
Thông báo Cuộc thi ảnh, video, clip du lịch Lai Châu năm 2020(08/10/2020)
Thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh(07/10/2020)
Các tin cũ hơn
Quyết định trao giải thưởng cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) về tỉnh Hải Dương(30/09/2020)
Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920-04/10/2020)(30/09/2020)
Hướng dẫn tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em năm 2020(29/09/2020)
Phối hợp tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII(28/09/2020)
Thông báo về việc xây dựng kế hoạch thực hiện quyết định của Bộ VHTTDL về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư(24/09/2020)
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website