Thông báo
Công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

 
 
 
Các tin mới hơn
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư(22/05/2020)
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I năm 2020 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(14/05/2020)
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I năm 2020 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (14/05/2020)
Công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019(14/05/2020)
Các tin cũ hơn
Thông báo về việc tuyên truyền, hướng dẫn nộp hồ sơ thủ tục hành chính(28/04/2020)
Tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới(23/04/2020)
Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020)(20/04/2020)
Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19(16/04/2020)
Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020 (14/04/2020)
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website