Tin trong Tỉnh
Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII bế mạc, thông qua 10 nghị quyết

Chiều ngày 9/5/2023, sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình và bế mạc.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII

Phát biểu bế mạc kỳ họp, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn và tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng để thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, giám sát và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của HĐND tỉnh trong thời gian tới.

Để tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh Hải Dương vừa thông qua, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích đề nghị UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2023, bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra. Đối với dự án đầu tư công được chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan cần khẩn trương, tích cực tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm hoàn thành dự án trong giai đoạn 2023-2025. Khẩn trương rà soát, đánh giá, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn để điều hành, tổ chức thực hiện các công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích đề nghị việc bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021 – 2025 cần phải được tính toán cụ thể, bảo đảm cơ cấu đầu tư trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao. Quá trình triển khai đầu tư 4 trục giao thông kết nối quan trọng cần xem xét tính toán lộ trình, thứ tự ưu tiên cụ thể theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương để phát huy tối đa lợi ích đầu tư và phù hợp với khả năng thu ngân sách của từng năm, giai đoạn cụ thể.

 

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp

UBND tỉnh Hải Dương cần chỉ đạo, giao cơ quan chuyên môn sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án hiện chưa đủ điều kiện đầu tư, nhất là công tác quy hoạch, đặc biệt là đối với các dự án về y tế, giáo dục, văn hóa - thể thao. Có những giải pháp quyết liệt, cụ thể, giao trách nhiệm cho các cơ quan liên quan, nhất là trách nhiệm người đứng đầu để bảo đảm nguồn lực cho đầu tư, tăng nguồn thu từ sử dụng đất...

Đối với việc phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 (vốn ngân sách tỉnh) thời gian tới, cần có nguyên tắc, tiêu chí bổ sung, hỗ trợ vốn mục tiêu cho các địa phương để bảo đảm công bằng giữa các địa phương. Có kế hoạch khắc phục việc phân bổ hết kinh phí dự phòng 203,2 tỷ đồng ngay tại thời điểm năm thứ 3 của kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Đối với các danh mục dự án tạo nguồn để đầu tư công trình trọng điểm giao cấp huyện tổ chức thực hiện, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án để hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất được giao và để thực hiện kế hoạch đầu tư công, các công trình trọng điểm của cấp mình. Bố trí kế hoạch vốn hằng năm trong giai đoạn 2023-2025 cho dự án trọng điểm phải theo tiến độ thu nộp vào ngân sách nhà nước của từng dự án tạo nguồn và tiến độ thực hiện, khả năng giải ngân của dự án trọng điểm.

Trên cơ sở bãi bỏ danh mục xã miền núi tại địa bàn TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn đã được HĐND tỉnh Hải Dương thông qua, UBND tỉnh cần chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công phải thực hiện đền bù theo phương án giá đất mới.

UBND tỉnh Hải Dương tiếp tục chủ động thực hiện rà soát kỹ lưỡng các chương trình, dự án, nội dung cần phải thông qua HĐND tỉnh và khẩn trương xem xét các quyết định của UBND, HĐND đã ban hành nhưng chưa phù hợp với thực tiễn làm cản trở quá trình tổ chức thực hiện; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn thiện công tác chuẩn bị để kịp thời trình tại kỳ họp tiếp theo của HĐND tỉnh...

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích đề nghị Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai các nghị quyết, bảo đảm các dự án, các lĩnh vực đầu tư được HĐND tỉnh thông qua được tổ chức thực hiện hiệu quả, theo đúng quy định.

10 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII

1. Nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2023.

2. Nghị quyết thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2022.

3. Nghị quyết bãi bỏ danh mục xã miền núi ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 13.12.2019 của HĐND tỉnh Hải Dương.

4. Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, sửa chữa công trình trụ sở Báo Hải Dương.

5. Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng nhà lớp học 3 tầng Trường Trung học Phổ thông Tuệ Tĩnh, huyện Cẩm Giàng.

6. Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp cống lấy nước, kênh tưới, khu đầu mối trạm bơm Chùa Khu, huyện Thanh Miện.

7. Nghị quyết về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025.

8. Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng kênh dẫn, đường bờ kênh kết hợp đường dẫn cầu Sồi, xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ.

9. Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và phê duyệt danh mục dự án tạo nguồn đầu tư dự án trọng điểm giao cấp huyện thực hiện giai đoạn 2021-2025 (đợt 1).

10. Nghị quyết phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 lần 3 (vốn ngân sách tỉnh).

Nguồn: HOÀNG BIÊN - THÀNH CHUNG (Báo Hải Dương)

Các tin mới hơn
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Hải Dương(16/02/2024)
Hải Dương xúc tiến đầu tư thương mại tại Nhật Bản(03/10/2023)
Tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển của Hải Dương(13/07/2023)
Khai mạc Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII(12/07/2023)
Khai mạc Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII(07/07/2023)
Các tin cũ hơn
Hải Dương-Bắc Giang tăng cường hợp tác phát triển toàn diện, thực chất, hiệu quả(13/04/2023)
Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc trình UNESCO(23/03/2023)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Dương(16/03/2023)
Hải Dương - Suwon: Phát triển mối quan hệ hợp tác sâu rộng(08/02/2023)
Kết nối phát triển du lịch giữa Hải Dương và vùng Khabarovsk (Liên bang Nga)(16/08/2022)
Tìm kiếm
Videos
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín