Thông báo
Khẩu hiệu tuyên truyền Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022

        Thực hiện Công văn số 562-CV/BTGTU ngày 14/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc hướng dẫn khẩu hiệu tuyên truyền “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”; để thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền về “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”, ngày 18/7/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 1314/SVHTTDL-QLVHGĐ, trong đó đề nghị các phòng Quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; phòng Văn hóa - Thông tin và các Trung tâm: Văn hóa, Thông tin - Thể thao, Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện công tác tuyên truyền theo Kế hoạch số 1138/KH-SVHTTDL ngày 24/6/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022” và sử dụng các khẩu hiệu tuyên truyền về quan hệ 02 nước Việt Nam - Lào tại Công văn số 562-CV/BTGTU ngày 14/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
        Xem chi tiết các văn bản tại đây:
Các tin mới hơn
Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027(02/12/2022)
Tuyên truyền thực hiện Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 10/11/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII(01/12/2022)
Thông báo lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương(29/11/2022)
Tuyên truyền cuộc thi sáng tác biểu trưng và thiết kế công trình biểu tượng du lịch huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái(28/11/2022)
Ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện "Cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke"(28/11/2022)
Các tin cũ hơn
Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ(20/07/2022)
Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Dương(20/07/2022)
Tuyên truyền Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI(20/07/2022)
Tuyên truyền Lễ công bố Quyết định công nhận tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới(18/07/2022)
Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh(15/07/2022)
Tìm kiếm
Videos
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín