Lễ hội trong nước
Danh mục các di tích xếp hạng cấp tỉnh (đến tháng 7/2022)

 

STT

Tên di tích

Địa điểm

Số Quyết định

1

Chùa Đồng Xuyên

Xã Cẩm Hưng - huyện Cẩm Giàng

629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005

2

Đền Chợ Cháy

Xã Cẩm Chế - huyện Thanh Hà

629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005

3

Đền thờ và Lăng mộ Trần Xuân Yến

Xã An Thượng - TP. Hải Dương

629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005

4

Đền - Chùa Trung Quê

Xã Lê Lợi - TP. Chí Linh

629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005

5

Chùa Hương Lai

Xã Minh Hòa - Thị xã Kinh Môn

629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005

6

Đình Đồng Đội

Xã Thống Kênh - huyện Gia Lộc

629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005

7

Đình Phú Thọ

P. Thạch Khôi - TP. Hải Dương

629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005

8

Chùa Sộp

Xã Tân Trào - huyện Thanh Miện

629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005

9

Đình Dậu Trì

Xã Hồng Dụ - huyện Ninh Giang

629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005

10

Chùa An Quý

Xã Nguyên Giáp - huyện Tứ Kỳ

629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005

11

Chùa Đồng

Xã Đồng Cẩm - huyện Kim Thành

629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005

12

Đình Phương Độ

P. Cẩm Thượng - TP. Hải Dương

629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005

13

Đình - Chùa Phượng Hoàng Hạ

TT Thanh Miện - huyện Thanh Miện

629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005

14

Chùa Thừng

Xã Kim Đính - huyện Kim Thành

629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005

15

Đình Ngô Đồng

Xã Nam Hưng - huyện Nam Sách

629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005

16

Đình Phúc Mại

Xã Gia Tân - huyện Gia Lộc

629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005

17

Đình Chi Khê

Xã Tân Trường - huyện Cẩm Giàng

629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005

18

Chùa Ngũ Đài

P. Hoàng Tiến - TP. Chí Linh

629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005

19

Đền Độ My

Xã Quang Trung - huyện Tứ Kỳ

629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005

20

Miếu Đông Lĩnh

Xã Quyết Thắng - TP. Hải Dương

629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005

21

Đình - chùa Bằng Trai

Xã Vĩnh Hồng - huyện Bình Giang

629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005

22

Miếu - chùa Phúc Duyên

P. Hải Tân - TP. Hải Dương

629/QĐ-UBND ngày 7/02/2005

23

Đình - Chùa Nhị Châu

P. Nhị Châu - TP. Hải Dương

4981/QĐ-UBND ngày 01/11/2005

24

Đình Châu Bộ

Xã Hiệp Hòa - Thị xã Kinh Môn

4981/QĐ-UBND ngày 01/11/2005

25

Miếu Cả

Xã Thanh Hải - huyện Thanh Hà

4981/QĐ-UBND ngày 01/11/2005

26

Miếu, chùa My Động

Xã Hồng Phong - huyện Thanh Miện

4981/QĐ-UBND ngày 01/11/2005

27

Miếu Tây

Xã Hồng Phúc - huyện Ninh Giang

4981/QĐ-UBND ngày 01/11/2005

28

Đình Thủ Chính

P. Đồng Lạc - TP. Chí Linh

4981/QĐ-UBND ngày 01/11/2005

29

Đình Trinh Nữ

Xã Cẩm Chế - huyện Thanh Hà

4981/QĐ-UBND ngày 01/11/2005

30

Đình Mậu Tài

Xã Cẩm Điền - huyện Cẩm Giàng

4981/QĐ-UBND ngày 01/11/2005

31

Đình, đền Lạc Dục

Xã Hưng Đạo - huyện Tứ Kỳ

4981/QĐ-UBND ngày 01/11/2005

32

Đình Buộm

Xã Yết Kiêu - huyện Gia Lộc

4981/QĐ-UBND ngày 01/11/2005

33

Đình Nại Thượng

Xã Đại Đức - huyện Kim Thành

4981/QĐ-UBND ngày 01/11/2005

34

Miếu - chùa Bình Đê

Xã Bình Xuyên - huyện Bình Giang

4763/QĐ-UBND ngày 28/12/2006

35

Đình Hà Liễu

Xã Thanh Quang - huyện Nam Sách

4769/QĐ-UBND ngày 28/12/2006

36

Chùa Hiền

Xã Thanh Quang - huyện Thanh Hà

4765/QĐ-UBND ngày 28/12/2006

37

Đền Tòng Thiện

Xã Thanh Lang - huyện Thanh Hà

4766/QĐ-UBND ngày 28/12/2006

38

Đình Lộ Xá

Xã Thăng Long - Thị xã Kinh Môn

4768/QĐ-UBND ngày 28/12/2006

39

Đình Giâm Me

Xã Đồng Tâm - huyện Ninh Giang

4758/QĐ-UBND ngày 28/12/2006

40

Đền Phú Mỹ Xuân Hoa

Xã Bình Dân - huyện Kim Thành

4767/QĐ-UBND ngày 28/12/2006

41

Miếu Rồng

Xã Nhật Tân - huyện Gia Lộc

4759/QĐ-UBND ngày 28/12/2006

42

Đình Lương Xá

Xã Lương Điền - huyện Cẩm Giàng

4762/QĐ-UBND ngày 28/12/2006

43

Đình Hà Hải

Xã Hà Kỳ - huyện Tứ Kỳ

4760/QĐ-UBND ngày 28/12/2006

44

Chùa - đình Cẩm Khê

P. Tứ Minh - TP. Hải Dương

4764/QĐ-UBND ngày 28/12/2006

45

Đền Từ Ô

Xã Tân Trào - huyện Thanh Miện

4761/QĐ-UBND ngày 28/12/2006

46

Khu di tích Đền Khê Khẩu

P. Văn Đức - TP. Chí Linh

4770/QĐ-UBND ngày 28/12/2006

47

Đình Lý Dương

P. Cổ Thành - TP. Chí Linh

4757/QĐ-UBND ngày 28/12/2006

48

Đình Trần Xá

Xã Nam Hưng - huyện Nam Sách

642/QĐ-UBND ngày 06/02/2007

49

Đình Đồng Mỹ

Xã Kim Anh - huyện Kim Thành

4543/QĐ-UBND ngày 19/12/2007

50

Chùa Sùng Khánh

Xã Ngọc Kỳ - huyện Tứ Kỳ

4532/QĐ-UBND ngày 19/12/2007

51

Nghè Nhội

P. Thanh Bình - TP. Hải Dương

4533/QĐ-UBND ngày 19/12/2007

52

Chùa Tam Tập

Xã Tân Phong - huyện Ninh Giang

4534/QĐ-UBND ngày 19/12/2007

53

Đình Phượng Hoàng

Xã Cẩm Hoàng - huyện Cẩm Giàng

4535/QĐ-UBND ngày 19/12/2007

54

Đình Hải Yến

Xã Hồng Lạc - huyện Thanh Hà

4536/QĐ-UBND ngày 19/12/2007

55

Đình Khuê Chiền

P. Tân Hưng - TP. Hải Dương

4537/QĐ-UBND ngày 19/12/2007

56

Chùa Cao Lý

Xã Cao Thắng - huyện Thanh Miện

4538/QĐ-UBND ngày 19/12/2007

57

Đền Ô Xuyên

Xã Cổ Bì - huyện Bình Giang

4539/QĐ-UBND ngày 19/12/2007

58

Đình Tiên Xá

Xã Lê Ninh - Thị xã Kinh Môn

4541/QĐ-UBND ngày 19/12/2007

59

Từ đường họ Vũ Trí

Xã Hưng Đạo - TP. Chí Linh

4542/QĐ-UBND ngày 19/12/2007

60

Đền Mỹ Xá

Xã Minh Tân - huyện Nam Sách

3962/QĐ-UBND ngày 03/11/2008

61

Đình Đại Tỉnh

Xã Hoàng Diệu - huyện Gia Lộc

3963/QĐ-UBND ngày 03/11/2008

62

Miếu Hội Yên

Xã Chi Lăng Nam - huyện Thanh Miện

3965/QĐ-UBND ngày 03/11/2008

63

Chùa Khánh Vân

Xã An Thanh - huyện Tứ Kỳ

3961/QĐ-UBND ngày 03/11/2008

64

Đình Sồi Cầu

Xã Thái Học - huyện Bình Giang

3964/QĐ-UBND ngày 03/11/2008

65

Đình An Lão

Xã Thanh Khê - huyện Thanh Hà

 3836/QĐ-UBND ngày 02/11/2009

66

Chùa Mới

Xã Thanh Khê - huyện Thanh Hà

3720/QĐ-UBND ngày 21/10/2009

67

Đình - chùa Ngư Đại

TT Thanh Hà - huyện Thanh Hà

3715 /QĐ-UBND ngày 21/10/2009

68

Bia Chí Linh bát cổ

Xã Thanh Quang - huyện Nam Sách

3719 /QĐ-UBND ngày 21/10/2009

69

Đình An Xá

Xã Quốc Tuấn - huyện Nam Sách

3721 /QĐ-UBND ngày 21/10/2009

70

Chùa Hưng Phúc (chùa Đông)

Xã Thạch Lỗi - huyện Cẩm Giàng

3726/QĐ-UBND ngày 21/10/2009

71

Chùa Ngũ Phúc

P. Long Xuyên - Thị xã Kinh Môn

     3835/QĐ-UBND ngày 02/11/2009

72

Đình Miêu Nha

Xã Quang Thành - Thị xã Kinh Môn

3714/QĐ-UBND ngày 21/10/2009

73

Chùa - đình Phao Sơn

P. Phả Lại - TP. Chí Linh

3725/QĐ-UBND ngày 21/10/2009

74

Đình Chúc Thôn

P. Cộng Hòa - TP. Chí Linh

3833/QĐ-UBND ngày 02/11/2009

75

Đền La Xá

Xã Dân Chủ - huyện Tứ Kỳ

3724/QĐ-UBND ngày 21/10/2009

76

Đình Nho Lâm

Xã Văn Tố - huyện Tứ Kỳ

3727/QĐ-UBND ngày 21/10/2009

77

Đình-chùa Bồng Lai

Xã Ninh Hải - huyện Ninh Giang

3832/QĐ-UBND ngày 02/11/2009

78

Chùa Trịnh Xuyên

Xã Nghĩa An - huyện Ninh Giang

3730/QĐ-UBND ngày 21/10/2009

79

Đình Lương Xá

Xã Yết Kiêu - huyện Gia Lộc

3723/QĐ-UBND ngày 21/10/2009

80

Đình Phong Lâm

Xã Hoàng Diệu - huyện Gia Lộc

3722/QĐ-UBND ngày 21/10/2009

81

Đình Lương Ngọc

Xã Thúc Kháng - huyện Bình Giang

 3834/QĐ-UBND ngày 02/11/2009

82

Đình - đền - chùa Nhữ Thị

Xã Thái Hòa - huyện Bình Giang

3718/QĐ-UBND ngày 21/10/2009

83

Chùa Diên Khánh

Xã Kim Tân - huyện Kim Thành

3729/QĐ-UBND ngày 21/10/2009

84

Đình Giải

Xã Kim Đính - huyện Kim Thành

3716/QĐ-UBND ngày 21/10/2009

85

Chùa Vinh Quang

TT Thanh Miện - huyện Thanh Miện

3728/QĐ-UBND ngày 21/10/2009

86

Miếu-chùa Thọ Trương

Xã Lam Sơn - huyện Thanh Miện

    3831/QĐ-UBND ngày 02/11/2009

87

Đình - chùa Vũ La

P. Nam Đồng - TP. Hải Dương

3717/QĐ-UBND ngày 21/10/2009

88

Đình Thọ Xuyên

Xã Lam Sơn - huyện Thanh Miện

3156/QĐ-UBND ngày 22/11/2010

89

Miếu - đình An Xá

Xã Tân Trào - huyện Thanh Miện

3157/QĐ-UBND ngày 22/11/2010

90

Chùa Cao Ngô

Xã Liên Hòa - huyện Kim Thành

3158/QĐ-UBND ngày 22/11/2010

91

Đình Đồng

Xã Đồng Cẩm - huyện Kim Thành

3159/QĐ-UBND ngày 22/11/2010

92

Chùa Hoà

Xã Vĩnh Hòa - huyện Ninh Giang

3160/QĐ-UBND ngày 22/11/2010

93

Đình - đền Văn Diệm

Xã Hưng Long - huyện Ninh Giang

3161/QĐ-UBND ngày 22/11/2010

94

Chùa Trung Sơn

Xã Tái Sơn - huyện Tứ Kỳ

3162/QĐ-UBND ngày 22/11/2010

95

Đình Mè

Xã Hồng Lạc - huyện Thanh Hà

3163/QĐ-UBND ngày 22/11/2010

96

Đình Phú Triều

Xã Liên Hồng - TP. Hải Dương

3164/QĐ-UBND ngày 22/11/2010

97

Nhà thờ họ Vũ

Xã Hoàng Diệu - huyện Gia Lộc

3165/QĐ-UBND ngày 22/11/2010

98

Đình Lê Xá

Xã Cẩm Phúc - huyện Cẩm Giàng

3166/QĐ-UBND ngày 22/11/2010

99

Đình Lễ Quán

P. Thạch Khôi - TP. Hải Dương

3167/QĐ-UBND ngày 22/11/2010

100

Đình - chùa Nội

P. Tân Dân - TP. Chí Linh

3168/QĐ-UBND ngày 22/11/2010

101

Chùa Nhất Sơn

P. Thái Thịnh - Thị xã Kinh Môn

3169/QĐ-UBND ngày 22/11/2010

102

Chùa Lưu Hạ

P. An Lưu - Thị xã Kinh Môn

3170/QĐ-UBND ngày 22/11/2010

103

Đình Hoàng Sơn

Xã Thái Dương - huyện Bình Giang

3171/QĐ-UBND ngày 22/11/2010

104

Đình Khuê Phương

Xã Bình Dân - huyện Kim Thành

3172/QĐ-UBND ngày 22/11/2010

105

Đình Phục Lễ

Xã Vĩnh Hồng - huyện Bình Giang

3173/QĐ-UBND ngày 22/11/2010

106

Chùa Vũ Môn

Xã Đức Chính - huyện Cẩm Giàng

3174/QĐ-UBND ngày 22/11/2010

107

Chùa Phúc A

Xã Cẩm Phúc - huyện Cẩm Giàng

3175/QĐ-UBND ngày 22/11/2010

108

Đình Bá Liễu

P. Hải Tân - TP. Hải Dương

3176/QĐ-UBND ngày 22/11/2010

109

Chùa Tông

Xã Quang Khải - huyện Tứ Kỳ

3177/QĐ-UBND ngày 22/11/2010

110

Đình - chùa Nại Trì

Xã Ngũ Hùng - huyện Thanh Miện

3178/QĐ-UBND ngày 22/11/2010

111

Đình Trâm Mòi

Xã Thái Hòa - huyện Bình Giang

3179/QĐ-UBND ngày 22/11/2010

112

Miếu Thông

Xã Đoàn Tùng - huyện Thanh Miện

2026/QĐ-UBND ngày 18/7/2011

113

Chùa Mui

Xã Ngũ Hùng - huyện Thanh Miện

2284/QĐ-UBND ngày 09/8/2011

114

Miếu - chùa làng Dương Xá

Xã Nhân Quyền - huyện Bình Giang

3399/QĐ-UBND ngày 14/12/2011

115

Đình Quang Bị

Xã Phạm Trấn - huyện Gia Lộc

3400/QĐ-UBND ngày 14/12/2011

116

Chùa Ngọc Chi

Xã Kiến Quốc - huyện Ninh Giang

3401/QĐ-UBND ngày 14/12/2011

117

Đình Tào Khê

Xã Chi Lăng Bắc - huyện Thanh Miện

3402/QĐ-UBND ngày 14/12/2011

118

Đình - miếu Ô Mễ

Xã Hưng Đạo - huyện Tứ Kỳ

3403/QĐ-UBND ngày 14/12/2011

119

Chùa Bảo Minh

Xã Hiệp Hòa - Thị xã Kinh Môn

3404/QĐ-UBND ngày 14/12/2011

120

Đình - chùa làng Vĩnh Lại

Xã Vĩnh Hưng - huyện Bình Giang

3407/QĐ-UBND ngày 14/12/2011

121

Đình Bằng Bộ

Xã Cao Thắng - huyện Thanh Miện

3408/QĐ-UBND ngày 14/12/2011

122

Miếu Thanh Liễu

P. Tân Hưng - TP. Hải Dương

3409/QĐ-UBND ngày 14/12/2011

123

Đình Lộ Cương

P. Tứ Minh - TP. Hải Dương

3410/QĐ-UBND ngày 14/12/2011

124

Đình Đồng Bình

Xã Ninh Hải - huyện Ninh Giang

3411/QĐ-UBND ngày 14/12/2011

125

Đình - nghè - chùa Kỳ Đặc

P. Văn An - TP. Chí Linh

3412/QĐ-UBND ngày 14/12/2011

126

Đình Thuần Lương

Xã Hùng Thắng - huyện Bình Giang

3413/QĐ-UBND ngày 14/12/2011

127

Nhà thờ và lăng mộ họ Nguyễn Đức

Xã Gia Khánh - huyện Gia Lộc

3415/QĐ-UBND ngày 14/12/2011

128

Chùa Ha Xá

Xã Cẩm Đoài - huyện Cẩm Giàng

3416/QĐ-UBND ngày 14/12/2011

129

Đình Mới

Xã Liên Mạc - huyện Thanh Hà

3417/QĐ-UBND ngày 14/12/2011

130

Chùa Trâm Khê

Xã Thái Hòa - huyện Bình Giang

3418/QĐ-UBND ngày 14/12/2011

131

Đình - chùa Triều

P. Tân Dân - TP. Chí Linh

3419/QĐ-UBND ngày 14/12/2011

132

Chùa Chè

Xã Thúc Kháng - huyện Bình Giang

3420/QĐ-UBND ngày 14/12/2011

133

Đình làng Hán Xuyên

P. Thất Hùng - Thị xã Kinh Môn

3421/QĐ-UBND ngày 14/12/2011

134

Đình Hồ Liễn

Xã Vĩnh Hưng - huyện Bình Giang

416/QĐ-UBND ngày 07/2/2013

135

Đình Thụy Trà

Xã Nam Trung - huyện Nam Sách

417/QĐ-UBND ngày 07/2/2013

136

Đình Rồng

Xã Quốc Tuấn - huyện Nam Sách

418/QĐ-UBND ngày 07/2/2013

137

Đình - chùa Tào Khê

Xã Thúc Kháng - huyện Bình Giang

419/QĐ-UBND ngày 07/2/2013

138

Nghè - đình Đàm Lộc

P. Tân Bình - TP. Hải Dương

420/QĐ-UBND ngày 07/2/2013

139

Đình Đọ Xá

P. Hoàng Tân - TP. Chí Linh

421/QĐ-UBND ngày 07/2/2013

140

Đình - chùa Quốc Tuấn

Xã Lê Hồng - huyện Thanh Miện

422/QĐ-UBND ngày 07/2/2013

141

Chùa Vĩnh Xuyên

Xã Vĩnh Hòa - huyện Ninh Giang

423/QĐ-UBND ngày 07/2/2013

142

Đình Hán Lý

Xã Hưng Long - huyện Ninh Giang

424/QĐ-UBND ngày 07/2/2013

143

Đền Quýt

Xã Phúc Thành - huyện Kim Thành

425/QĐ-UBND ngày 07/2/2013

144

Miếu Vàng

Xã Liên Hòa - huyện Kim Thành

426/QĐ-UBND ngày 07/2/2013

145

Đình An Nhân

TT Tứ Kỳ - huyện Tứ Kỳ

427/QĐ-UBND ngày 07/2/2013

146

Đền Bà Chúa

Xã Hồng Phong - huyện Thanh Miện

428/QĐ-UBND ngày 07/2/2013

147

Chùa Hương Hải

P. Ái Quốc - TP. Hải Dương

429/QĐ-UBND ngày 07/2/2013

148

Miếu - Chùa Cự Lộc

Xã Minh Đức - huyện Tứ Kỳ

430/QĐ-UBND ngày 07/2/2013

149

Đình Bằng Quân

Xã Cẩm Định - huyện Cẩm Giàng

431/QĐ-UBND ngày 07/2/2013

150

Đình Đồng Đức

Xã Thống Kênh - huyện Gia Lộc

432/QĐ-UBND ngày 07/2/2013

151

Miếu - chùa Đông Cận

Xã Tân Tiến - huyện Gia Lộc

433/QĐ-UBND ngày 07/2/2013

152

Đình Hải Hộ

Xã Hồng Lạc - huyện Thanh Hà

434/QĐ-UBND ngày 07/2/2013

153

Đình Vạn Tải

Xã Hồng Phong - huyện Ninh Giang

435/QĐ-UBND ngày 07/2/2013

154

Miếu Kênh Triều

Xã Thống Kênh - huyện Gia Lộc

436/QĐ-UBND ngày 07/2/2013

155

Chùa - Đình Đọ

Xã Lạc Long - Thị xã Kinh Môn

437/QĐ-UBND ngày 07/2/2013

156

Đình Phạm Khê

Xã Cao Thắng - huyện Thanh Miện

438/QĐ-UBND ngày 07/2/2013

157

Đình - Chùa Kiệt Đoài

P. Văn An - TP. Chí Linh

439/QĐ-UBND ngày 07/2/2013

158

Đình Cả

P. Việt Hòa - TP. Hải Dương

440/QĐ-UBND ngày 07/2/2013

159

Chùa Chung

Xã Ngũ Hùng - huyện Thanh Miện

423/QĐ-UBND ngày 25/01/2014

160

Chùa Dậu Trì

Xã Hồng Dụ - huyện Ninh Giang

424/QĐ-UBND ngày 25/01/2014

161

Chùa Linh Quang

Xã Cẩm Chế - huyện Thanh Hà

425/QĐ-UBND ngày 25/01/2014

162

Đền-Chùa Ba Xã

Xã An Thượng - TP. Hải Dương

426/QĐ-UBND ngày 25/01/2014

163

Đình - chùa Bằng Hà

P. Hiến Thành - Thị xã Kinh Môn

427/QĐ-UBND ngày 25/01/2014

164

Đình - chùa My Thữ

Xã Vĩnh Hồng - huyện Bình Giang

428/QĐ-UBND ngày 25/01/2014

165

Chùa Quang Phúc

Xã Tuấn Việt - huyện Kim Thành

429/QĐ-UBND ngày 25/01/2014

166

Đền - chùa Kim Lộc

TT Phú Thái - huyện Kim Thành

430/QĐ-UBND ngày 25/01/2014

167

Đình - chùa My Khê

Xã Vĩnh Hồng - huyện Bình Giang

431/QĐ-UBND ngày 25/01/2014

168

Đình -chùa-Nghè Cả

Xã Nam Hồng - huyện Nam Sách

432/QĐ-UBND ngày 25/01/2014

169

Đình Đông Quan

P. Tân Hưng - TP. Hải Dương

433/QĐ-UBND ngày 25/01/2014

170

Đình Hoàng Xá

Xã Hồng Hưng - huyện Gia Lộc

434/QĐ-UBND ngày 25/01/2014

171

Đình Lũy Dương

Xã Gia Lương - huyện Gia Lộc

435/QĐ-UBND ngày 25/01/2014

172

Đình Nghĩa Khê và mộ Lý Công Quang

Xã An Lâm - huyện Nam Sách

436/QĐ-UBND ngày 25/01/2014

173

Đình Phú An

Xã Cao An - huyện Cẩm Giàng

437/QĐ-UBND ngày 25/01/2014

174

Nghè - Đình Lê Xá

Xã Lê Ninh - Thị xã Kinh Môn

438/QĐ-UBND ngày 25/01/2014

175

Đình Tứ Kỳ Hạ

Xã Phượng Kỳ - huyện Tứ Kỳ

439/QĐ-UBND ngày 25/01/2014

176

Đình Phương Khê

Xã Chi Lăng Bắc - huyện Thanh Miện

440/QĐ-UBND ngày 25/01/2014

177

Đền – Chùa Tống Thượng

Xã Quang Thành - Thị xã Kinh Môn

195/QĐ-UBND ngày 20/1/2015

178

Đình Đỗ Xá

P. Tứ Minh - TP. Hải Dương

196/QĐ-UBND ngày 20/1/2015

179

Đình Ứng Mộ

Xã An Đức - huyện Ninh Giang

197/QĐ-UBND ngày 20/1/2015

180

Đình Lý Đỏ

Xã Tân Việt - huyện Bình Giang

198/QĐ-UBND ngày 20/1/2015

181

Đình Nội Hưng

TT Nam Sách - huyện Nam Sách

199QĐ-UBND ngày 20/1/2015

182

Đình Phạm Xá

Xã Ngô Quyền - huyện Thanh Miện

200/QĐ-UBND ngày 20/1/2015

183

Đình Tâng

Xã Gia Xuyên - TP. Hải Dương

201/QĐ-UBND ngày 20/1/2015

184

Đình Thượng Sơn

Xã Tái Sơn - huyện Tứ Kỳ

202/QĐ-UBND ngày 20/1/2015

185

Đình Tranh Ngoài

Xã Thúc Kháng - huyện Bình Giang

203/QĐ-UBND ngày 20/1/2015

186

Chùa Đà Hưng

Xã Hồng Đức - huyện Ninh Giang

204/QĐ-UBND ngày 20/1/2015

187

Chùa Trung Sơn

Xã Cẩm Vũ - huyện Cẩm Giàng

205/QĐ-UBND ngày 20/1/2015

188

Nhà tưởng niệm Phó CT Hội đồng nhà nước Lê Thanh Nghị

Xã Gia Khánh - huyện Gia Lộc

206/QĐ-UBND ngày 20/1/2015

189

Miếu Bát Giáp

Xã Quyết Thắng - TP. Hải Dương

207/QĐ-UBND ngày 20/1/2015

190

Đền Cả

Xã Vĩnh Hòa - huyện Ninh Giang

208/QĐ-UBND ngày 20/1/2015

191

Nhà tưởng niệm PCT nước Nguyễn Lương Bằng

Xã Thanh Tùng - huyện Thanh Miện

226/QĐ-UBND ngày 21/1/2015

192

Đình - chùa Phương Bằng

Xã Hồng Hưng - huyện Gia Lộc

55/QĐ-UBND ngày 07/01/2016

193

Đình Cả

Xã Tân Hương - huyện Ninh Giang

56/QĐ-UBND ngày 07/01/2016

194

Đình La Xá

Xã Thanh Tùng - huyện Thanh Miện

57/QĐ-UBND ngày 07/01/2016

195

Đình - nghè Phú Tảo

P. Thạch Khôi - TP. Hải Dương

58/QĐ-UBND ngày 07/01/2016

196

Đình Thượng Hải

Xã Bình Lãng - huyện Tứ Kỳ

59/QĐ-UBND ngày 07/01/2016

197

Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xã Hồng Dụ - huyện Ninh Giang

60/QĐ-UBND ngày 07/01/2016

198

Đình Mạn Đê

Xã Nam Trung - huyện Nam Sách

61/QĐ/UBND ngày 07/01/2016

199

Lăng mộ bà Bổi Lạng

Xã Bình Lãng - huyện Tứ Kỳ

62/QĐ-UBND ngày 07/01/2016

200

Đình Đông Hà

P. An Phụ - Thị xã Kinh Môn

63/QĐ-UBND ngày 07/01/2016

201

Đình Quỳnh Khê

Xã Kim Xuyên - huyện Kim Thành

64/QĐ-UBND ngày 07/01/2016

202

Đình Tam Lương

Xã Tân Tiến - huyện Gia Lộc

65/QĐ-UBND ngày 07/01/2016

203

Đình Xuân Dương

Xã Gia Lương - huyện Gia Lộc

66/QĐ-UBND ngày 07/01/2016

204

Đình – miếu – quán Sếu

P. Tân Hưng - TP. Hải Dương

67/QĐ-UBND ngày 07/01/2016

205

Đình – chùa Kim Can

Xã Thanh Lang - huyện Thanh Hà

304/QĐ-UBND ngày 19/01/2017

206

Đình –chùa Trung

Xã Thống Nhất - huyện Gia Lộc

305/QĐ-UBND ngày 19/01/2017

207

Đình An Đông

Xã Thái Học - huyện Bình Giang

306/QĐ-UBND ngày 19/01/2017

208

Đình Non

P. Chí Minh - TP. Chí Linh

307/QĐ-UBND ngày 19/01/2017

209

Nghè Dím

Xã Lê Lợi - TP. Chí Linh

308/QĐ-UBND ngày 19/01/2017

210

Đình Phạm Lý

Xã Ngô Quyền - huyện Thanh Miện

309/QĐ-UBND ngày 19/01/2017

211

Đình – chùa Phụng Viện

Xã Vĩnh Hồng - huyện Bình Giang

437/QĐ-UBND ngày 26/01/2018

212

Đền Phạm Trấn

Xã Phạm Trấn - huyện Gia Lộc

435/QĐ-UBND ngày 26/01/2018

213

Nghè – chùa Nhuận Đông

Xã Bình Minh - huyện Bình Giang

440/QĐ-UBND ngày 26/01/2018

214

Đình – chùa Phí Xá

Xã Lê Hồng - huyện Thanh Miện

436/QĐ- UBND ngày 26/01/2018

215

Đình – chùa Xuân Áng

Xã Thanh Xuân - huyện Thanh Hà

438/QĐ-UBND ngày 26/01/2018

216

Đình Phù Tinh

Xã Thanh Quang - huyện Thanh Hà

433/QĐ-UBND ngày 26/01/2018

217

Đình Cống Khê

Xã Kim Liên - huyện Kim Thành

432/QĐ-UBND ngày 26/01/2018

218

Đình Bảo Tháp

P. Hải Tân - TP. Hải Dương

439/QĐ-UBND ngày 26/01/2018

219

Chùa Nhiếp Xá

Xã Hồng Phong - huyện Thanh Miện

434/QĐ- UBND ngày 26/01/2018

220

Đình Hoàng Xá

Xã Cẩm Điền - huyện Cẩm Giàng

335/QĐ-UBND ngày 22/1/2019

221

Đình Ngọc Trục

Xã Ngọc Liên - huyện Cẩm Giàng

339/QĐ-UBND ngày 22/1/2019

222

Chùa Lưu Thượng

P. Hiệp An - Thị xã Kinh Môn

336/QĐ-UBND ngày 22/1/2019

223

Đình Vũ Thành

Xã Lạc Long - Thị xã Kinh Môn

331/QĐ-UBND ngày 22/01/2019

224

Đình - chùa Thanh Tảo

Xã Lê Lợi - TP. Chí Linh

338/QĐ-UBND ngày 22/1/2019

225

Đình Trâm Phúc

Xã Thái Hòa - huyện Bình Giang

334/QĐ-UBND ngày 22/1/2019

226

Đình Tuấn Kiệt

Xã Hùng Thắng - huyện Bình Giang

332/QĐ-UBND ngày 22/1/2019

227

Miếu - đình Cập Nhất

Xã Tiền Tiến - TP. Hải Dương

337/QĐ-UBND ngày 22/1/2019

228

Đền thờ bà chúa Me Vũ Thị Ngọc Nguyên

Xã Vĩnh Hồng - huyện Bình Giang

333/QĐ-UBND ngày 22/1/2019

229

Chùa Linh Ứng

Xã Tân Việt - huyện Thanh Hà

4476/QĐ-UBND ngày 23/12/2019

230

Đình Bùi Thượng

Xã Lê Lợi - huyện Gia Lộc

4477/QĐ-UBND ngày 23/12/2019

231

Đình Kỳ Côi

Xã Tam Kỳ - huyện Kim Thành

4478/QĐ-UBND ngày 23/12/2019

232

Đình Phú Xá

Xã Tân Trường - huyện Cẩm Giàng

4479/QĐ-UBND ngày 23/12/2019

233

Đình Thượng Xá và lăng mộ Quận công Nguyễn Công Hằng

Xã Thượng Quận - Thị xã Kinh Môn

4480/QĐ-UBND ngày 23/12/2019

234

Đình Do Nghĩa

Xã Nghĩa An - huyện Ninh Giang

4481/QĐ-UBND ngày 23/12/2019

235

Đình Thượng Lang

Xã Tân Kỳ - huyện Tứ Kỳ

4482/QĐ-UBND ngày 23/12/2019

236

Chùa Ninh Xá (chùa Yên Quang)

Xã Lê Ninh - Thị xã Kinh Môn

4483/QĐ-UBND ngày 23/12/2019

237

Đền - Chùa Mạc Động

Xã Liên Mạc - huyện Thanh Hà

4484/QĐ-UBND ngày 23/12/2019

238

Đình Phương Độ

Xã Vĩnh Hưng - huyện Bình Giang

54/QĐ-UBND ngày 08/01/2021

239

Đình - Nghè Lại

Xã Vĩnh Hưng - huyện Bình Giang

49/QĐ-UBND ngày 08/01/2021

240

Đình La Khê

Xã Tân Hương - huyện Ninh Giang

48/QĐ-UBND ngày 08/01/2021

241

Đình - Chùa Tỉnh Cách

Xã Cẩm Đông - huyện Cẩm Giàng

47/QĐ-UBND ngày 08/01/2021

242

Nhà thờ Tiến sĩ Vũ Khâm Lân

Xã Ngọc Sơn - TP. Hải Dương

50/QĐ-UBND ngày 08/01/2021

243

Đình - Chùa Kiệt Thượng

P. Văn An - TP. Chí Linh

46/QĐ-UBND ngày 08/01/2021

244

Đền - Chùa Ngò

Xã Lạc Long - Thị xã Kinh Môn

45/QĐ-UBND ngày 08/01/2021

245

Đình Thanh Kỳ

Xã An Thanh - huyện Tứ Kỳ

105/QĐ-UBND ngày 12/01/2022

246

Đình - chùa Quan Lộc

Xã Tiên Động - huyện Tứ Kỳ

106/QĐ-UBND ngày 12/01/2022

247

Nhà thờ và lăng mộ tiến sĩ Lưu Khải Chuyên

Xã Bình Xuyên - huyện Bình Giang

107/QĐ-UBND ngày 12/01/2022

248

Đình La Đôi

Xã Hợp Tiến - huyện Nam Sách

108/QĐ-UBND ngày 12/01/2022

249

Đình - chùa Cõi

Xã An Sơn - huyện Nam Sách

109/QĐ-UBND ngày 12/01/2022

250

Đình Phục Thiện

Phường Hoàng Tiến - TP. Chí Linh

110/QĐ-UBND ngày 12/01/2022

251

Nhà thờ Nguyễn Xá

Phường Chí Minh - TP. Chí Linh

111/QĐ-UBND ngày 12/01/2022

252

Đình Thanh Xá

Xã Liên Hồng - TP. Hải Dương

112/QĐ-UBND ngày 12/01/2022

253

Đình Dương Xuân

Xã Quyết Thắng - TP. Hải Dương

113/QĐ-UBND ngày 12/01/2022

254

Đền Đoàn Thượng

Xã Đoàn Thượng - huyện Gia Lộc

114/QĐ-UBND ngày 12/01/2022

255

Đình - chùa Vô Hối

TT Thanh Miện - huyện Thanh Miện

115/QĐ-UBND ngày 12/01/2022

 


 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Tưởng niệm 581 năm ngày mất Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi(01/10/2023)
Lễ tưởng niệm 723 năm Ngày mất Anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn và Khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023(01/10/2023)
Lễ hội làm nổi bật giá trị toàn cầu của di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc(25/09/2023)
Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại Lễ hội mùa Thu lớn nhất từ trước đến nay(25/09/2023)
Hải Dương mở hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023(24/09/2023)
Các tin cũ hơn
Các di tích, cụm di tích xếp hạng Quốc gia đặc biệt (đến tháng 7/2022)(21/07/2022)
Gần 2.000 người tham gia Lễ rước nước hội Xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc 2019(13/11/2019)
Lễ an vị thượng lương Lầu thờ Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát chùa Côn Sơn(14/07/2019)
Lễ hội chùa Hào Xá, huyện Thanh Hà(18/03/2019)
Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 18 – 27/2 với nhiều điểm nhấn đặc sắc(01/02/2019)
Tìm kiếm
Videos
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín