Thông báo
Tuyên truyền, phổ biến cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính

         Ngày 13/10/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 1458/SVHTTDL-QLVHGĐ về tuyên truyền, phổ biến Thể lệ cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính, trong đó:
            1. Đề nghị Hội Văn học nghệ thuật tỉnh quan tâm, chỉ đạo triển khai phổ biến đến cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan và toàn thể hội viên Thể lệ số 632/TL-VHCS ngày 07/10/2020 của Cục Văn hóa cơ sở; vận động hội viên tích cực tham gia cuộc thi.
           2. Yêu cầu các phòng QLNN, đơn vị thuộc Sở và Phòng Văn hóa - Thông tin và các Trung tâm: Văn hóa, Thông tin - Thể thao, Văn hóa - Thể thao căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phổ biến đến công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị quản lý; phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền thanh và các hình thức thông báo khác về nội dung Thể lệ số 632/TL-VHCS ngày 07/10/2020 của Cục Văn hóa cơ sở để mọi tầng lớp nhân dân được biết và tham gia hướng ứng cuộc thi.
Các tin mới hơn
Thông tin thành tích các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú tỉnh Hải Dương lần thứ ba(20/10/2020)
Các tin cũ hơn
Công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(08/10/2020)
Thông báo Cuộc thi ảnh, video, clip du lịch Lai Châu năm 2020(08/10/2020)
Thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh(07/10/2020)
Kế hoạch tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam(07/10/2020)
Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X (05/10/2020)
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website