Văn hóa cơ sở
Thông qua dự thảo hồ sơ “Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc” để báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Ngày 06/7/2023, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp trực tuyến với UBND tỉnh Hải Dương, Bắc Giang, thông qua dự thảo hồ sơ “Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc” báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét trình UNESCO ghi danh là di sản thế giới.

Chủ trì tại đầu cầu Quảng Ninh, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận là di sản thế giới. Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Hải Dương. Chủ trì tại điểm cầu Bắc Giang, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.  

 

Khung cảnh cuộc họp trực tuyến tại đầu cầu điểm Hải Dương  

Việc xây dựng Hồ sơ khoa học quần thể di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh) - Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang) - Côn Sơn, Kiếp Bạc (Hải Dương) là di sản đầu tiên trong cả nước, xây dựng đệ trình UNESCO có phạm vi triển khai trên địa bàn 3 tỉnh, được kỳ vọng sẽ là Di sản thế giới liên tỉnh đầu tiên của Việt Nam. Có 32 địa điểm được lựa chọn trong Hồ sơ đề cử, nhưng các địa điểm này tập trung ở 5 khu di tích và đã được xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt: danh thắng Yên Tử, nhà Trần Đông Triều, Côn Sơn Kiếp Bạc, chiến thắng Bạch Đằng và Quần thể di tích An Phụ Kính Chủ - Nhẫm Dương. 3 di tích khác cũng nằm trong danh sách đề cử: chùa Bồ Đà, chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Thanh Mai. Các di tích này đã được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt và di tích cấp quốc gia.

Thực hiện ý kiến kết luận cuộc họp Ban Điều hành ngày 06/4/2023 tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh về nội dung nghe báo cáo tiến độ, kết quả xây dựng Hồ sơ Yên Tử, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03 tỉnh báo cáo kết quả xây dựng Hồ sơ đề cử, Kế hoạch quản lý di sản đề cử và thành phần phụ lục Hồ sơ. Ba tỉnh cũng đã tổ chức làm việc nhóm giữa Đơn vị tư vấn với chuyên gia tư vấn quốc tế nội bộ về các nội dung của Hồ sơ đề cử dự thảo, Kế hoạch quản lý di sản đề cử và các thành phần phụ lục Hồ sơ. Phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức các Hội nghị xin ý kiến tham gia nội dung Kế hoạch quản lý, mô hình quản lý. Tổ chức Hội nghị khoa học đánh giá kết quả xây dựng hồ sơ và bảo vệ hồ sơ trước Hội đồng di sản văn hóa quốc gia tại Hà Nội. Đơn vị tư vấn xây dựng Hồ sơ Yên Tử cũng đã bám sát hướng dẫn tại Phụ lục số 05, Hướng dẫn thực hiện Công ước di sản thế giới năm 1972 của UNESCO để xây dựng Hồ sơ đề cử. Đồng thời, đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của UBND 03 tỉnh để chỉnh sửa, bổ sung vào Hồ sơ đề cử. 

 

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương phát biểu ý kiến  tại cuộc họp trực tuyến 3 tỉnh  

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh và đại diện các Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 3 tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và Bắc Giang đã tham luận đề xuất các ý kiến tham gia hoàn thiện hồ sơ Quần thể đi tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cơ bản nhất trí với các nội dung do đơn vị tư vấn trình bày cũng như các ý kiến phát biểu tại cuộc họp của các nhà khoa học, lãnh đạo các cơ quan Trung ương và 2 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang. Đồng thời thống nhất các mốc thời gian để hoàn thiện hồ sơ theo kế hoạch của 3 tỉnh đã thông qua, bảo đảm trước ngày 31/12 có 01 bộ hồ sơ hoàn chỉnh trình UNESCO Paris.

UBND tỉnh Hải Dương sẽ từng bước kiện toàn công tác quản lý di sản, trong đó có việc đưa di tích chùa Thanh Mai, hiện thuộc Ban Quản lý di tích thành phố Chí Linh quản lý về Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Đề nghị xác định cụ thể ranh giới khoanh vùng bảo vệ đối với từng cụm điểm di tích. Điểm thuận lợi là các cụm điểm di tích tại 3 tỉnh trong hồ sơ đều đã được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt và cấp quốc gia. Diện tích khoanh vùng cũng đã có số liệu cụ thể, bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ cũng đã được lập và phê duyệt. Do vậy, việc lập ranh giới khoanh vùng bảo vệ các cụm điểm di tích trước hết phải tuân thủ theo diện tích đất đã được khoanh vùng bảo vệ. Qua rà soát, hồ sơ đề cử đã cơ bản chỉnh sửa diện tích đúng, trong phần kế hoạch quản lý di sản, vẫn còn 1 số trang còn để phần diện tích của di tích An Phụ, đề nghị tư vấn tập trung chỉnh sửa số liệu cho thống nhất giữa hồ sơ và kế hoạch quản lý di sản văn hoá.

UBND tỉnh Hải Dương đề nghị Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 3 tỉnh phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ theo đúng tiến độ đề ra. Sở Nội vụ 3 tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Hội đồng Điều hành quản lý di sản tại các tỉnh. Tỉnh Hải Dương sẽ giao các sở, ngành, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh trong việc hoàn thiện hồ sơ, từng bước kiện toàn công tác quản lý di sản. Đồng thời giao UBND TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn chỉ đạo và chủ động bố trí kinh phí chỉnh trang cảnh quan, môi trường, không gian di tích, hạ tầng kỹ thuật, các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, bài trí thờ tự tại di tích, biển, bảng hướng dẫn, quảng bá, giới thiệu di tích bằng song ngữ Anh - Việt bảo đảm hoàn thiện hồ sơ theo đúng tiến độ đề ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương ghi nhận cố gắng của UBND 3 tỉnh và đơn vị tư vấn. Yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp để đưa vào hồ sơ. Về thành phần hồ sơ đề cử và kế hoạch quản lý thống nhất các ý kiến của các thành viên. Hồ sơ đề cử cần có sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương với đơn vị tư vấn. Thứ trưởng nhất trí với đề xuất của tỉnh Hải Dương về việc kiện toàn đơn vị quản lý di tích. Đây là nhiệm vụ quan trọng và nặng nề, đề nghị UBND các tỉnh tập trung cao độ để hoàn thiện hồ sơ chính xác, đầy đủ, bảo đảm đúng các mốc thời gian đã đề ra.

Bản tin VHTTDL, Trung tâm VHNT tỉnh

Các tin mới hơn
Bế mạc Hội diễn Sân khấu không chuyên tỉnh hải Dương 2023(27/08/2023)
Thư viện tỉnh Hải Dương tham gia Liên hoan cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách về chủ đề biển đảo Việt Nam năm 2023(14/08/2023)
Gần 160 em thiếu nhi tham dự Liên hoan thiếu nhi kể chuyện sách hè năm 2023(27/07/2023)
Tham vấn xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam(22/07/2023)
Các tin cũ hơn
Đoàn nghệ thuật Không quân Hoa Kỳ biểu diễn tại Hải Dương(04/07/2023)
Hội thi Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững tỉnh Hải Dương năm 2023(30/06/2023)
Vì sao cần phục dựng chùa Ngũ Đài, chùa Huyền Thiên?(18/06/2023)
Thư viện tỉnh Hải Dương tổ chức Ngày hội thiếu nhi đọc sách hè 2023(27/05/2023)
Hải Dương giành 2 HCV, 3 HCB tại Hội thi tuyên truyền lưu động “Biển và Hải đảo Việt Nam” năm 2023(22/05/2023)
Tìm kiếm
Videos
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín