Thông báo
Tuyên truyền triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng,chống HIV/AIDS tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030

Thực hiện Công văn số 2612/BVHTTDL-BCĐDS ngày 26/7/2021 của Ban Chỉ đạo dân số, AIDS và các vấn đề xã hội về việc triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030, ngày 29/7/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  ban hành Công văn số 1102/SVHTTDL-QLVHGĐ về việc triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030, trong đó yêu cầu các phòng quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; phòng Văn hóa - Thông tin và các Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao, Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Các phòng quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở thực hiện:

- Tiếp tục quán triệt, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

- Lồng ghép các nội dung tuyên truyền, giáo dục về phòng chống HIV/AIDS trong các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác hằng năm

- Thông qua các chương trình, sự kiện văn hoá, nghệ thuật, thể thao trưng bày, triển lãm, các cuộc thi sáng tác tranh, tiểu phẩm, quảng bá du lịch… để lồng ghép tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS đến từng cá nhân, gia đình và xã hội.

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống HIV/AIDS trong trường học; kết hợp giữa nhà trường và chính quyền địa phương về phòng, chống dịch HIV/AIDS; Tăng cường mối liên kết giữa gia đình- nhà trường- xã hội và các tổ chức đoàn thể trong công tác phòng, chống HIV/AIDS.

2. Phòng Văn hóa - Thông tin và các Trung tâm: Văn hóa, Thông tin - Thể thao, Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố thực hiện:

- Tiếp tục quán triệt, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS.

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS vào các hoạt động văn hóa, thể thao, quảng bá du lịch tại cơ sở; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình văn hóa, làng, khu dân cư văn hoá, cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Xác định công tác phòng, chống HIV/AIDS là một tiêu chí để đánh giá hoạt động của chính quyền, đoàn thể, đảng viên trong xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá.

- Hướng dẫn các xã, phường, thị trấn lồng ghép thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS theo Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030.

 Xem chi tiết các văn bản tại đây:

Các tin mới hơn
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí 3 năm 2021 về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19(07/10/2021)
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí 3 năm 2021(07/10/2021)
Tuyên truyền Hội nghị Văn hóa toàn quốc(01/10/2021)
Tuyên truyền tham gia hưởng ứng cuộc thi viết về câu chuyện du lịch “Quảng Trị trong tôi” năm 2021(01/10/2021)
Tuyên truyền Cuộc tuyển chọn ảnh đẹp du lịch tỉnh Long An năm 2021(30/09/2021)
Các tin cũ hơn
Thông điệp của Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch thế giới hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới 27/9(24/09/2021)
Kế hoạch tổ chức các nghi lễ truyền thống mùa Thu tại khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2021(17/09/2021)
Tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố(14/09/2021)
Tuyên truyền kế hoạch tổ chức ra mắt "Điểm hiến máu cố định"(06/09/2021)
Tổng đài Thông tin 1022 tỉnh Hải Dương(31/08/2021)
Tìm kiếm
Videos
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín