Đường dây nóng
Đường dây nóng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương xây dựng đường dây nóng như sau:

Điện thoại: 0903.290.866 Email: sovhttdlhd@gmail.com.

Thông tin người liên hệ: Ông Nguyễn Thành Trung – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Điện thoại: 02203.858860; Di động: 0903.290.866. Email: nguyenthanhtrung.vhttdl@haiduong.gov.vn
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website