Quản lý chất lượng ISO
Kiện toàn Ban chỉ đạo ISO 9001:2015
Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Kế hoạch áp dụng duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN
Bảng nhận diện, đánh giá, giải quyết rủi ro và cơ hội
Hướng dẫn quản lý rủi ro và cơ hội
Hướng dẫn kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục
Hướng dẫn đánh giá nội bộ và họp xem xét của lãnh đạo về hệ thống QLCL
Hướng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn bản
Mục tiêu chất lượng
123
Tìm kiếm
Videos
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín