Phổ biến pháp luật
Thông báo các văn bản QPPL mới
Triển khai thực hiện Nghị định số 59/NĐ-CP của Chính phủ qui định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự
Tuyên truyền triển khai Luật Thư viện năm 2020
Phát triển thanh niên trong lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao theo quy định của Luật Thanh niên 2020
Nghị định của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng
Thông tư qui định về đánh giá hoạt động thư viện
Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đăng tải Thông tư số 05/2020/TT-BVHTTDL ngày 28/8/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đánh giá hoạt động thư viện
Tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đăng tải Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.
Tuyên truyền về việc xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19
Kế hoạch số 2996/KH-UBND ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về triển khai thực hiện Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín