Thông báo
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I năm 2020 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I năm 2020 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
Công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
Thông báo về việc tuyên truyền, hướng dẫn nộp hồ sơ thủ tục hành chính
Tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới
Ngày 22/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1312/UBND-VP chỉ đạo tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.
Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020)
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020)
Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
Ngày 16/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1229/UBND-VP gửi các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19.
Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020
123
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website