Lĩnh vực:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnTải file
660/SVHTTDL-QLVH&GĐ 21/05/2020 Về việc trả lời văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo của ông Vũ Văn Sáu Tải file Tải về
661/SVHTTDL-QLVH&GĐ 21/05/2020 V/v trả lời văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo của Công ty TNHH Một thành viên Thái HD Tải file Tải về
662/SVHTTDL-QLVH&GĐ 21/05/2020 V/v trả lời văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Táo Đỏ Tải file Tải về
646/SVHTTDL-VP 20/05/2020 Công văn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư Tải file Tải về
625/SVHTTDL-QLVH&GĐ 18/05/2020 Về việc trả lời văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo của Công ty Cổ phần CPM Việt Nam Tải file Tải về
626/SVHTTDL-QLVH&GĐ 18/05/2020 Về việc trả lời văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo của Công ty TNHH Thư Thành Công Tải file Tải về
628/SVHTTDL-QLVH&GĐ 18/05/2020 Về việc trả lời văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quảng cáo Thời Đại Tải file Tải về
10/GP-SVHTTDL 14/05/2020 Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Tải file Tải về
611/SVHTTDL-QLVH&GĐ 13/05/2020 Về việc trả lời văn bản thông báosản phẩm quảng cáo của Công ty TNHH Mặt Trời Vàng Tải file Tải về
612/SVHTTDL-QLVH&GĐ 13/05/2020 Về việc trả lời văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo của Hộ kinh doanh Cửa hàng Vinh Thành Tải file Tải về
613/SVHTTDL-QLVH&GĐ 13/05/2020 V/v trả lời văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo của Hộ kinh doanh Cửa hàng Vinh Thành (treo ngày 01/6/2020) Tải file Tải về
09/GP-SVHTTDL 23/04/2020 Giấy phép điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Tải file Tải về
115/QĐ-SVHTTDL 31/03/2020 Quyết định về việc công nhận cơ sở lưu trú du lịch Tải file Tải về
454/GCN-SVHTTDL 31/03/2020 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Tải file Tải về
453/SVHTTDL-VP 31/03/2020 CV về việc giảm số lượng người lam việc trực tiếp tại cơ quan để phòng chống dịch Covid-19 Tải file Tải về;
318/KH-SVHTTDL 05/03/2020 Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 Tải file Tải về;Tải về;
30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Nghị định về công tác văn thư Tải file Tải về
08/GP-SVHTTDL 03/03/2020 Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Tải file Tải về
07/GP-SVHTTDL 18/02/2020 Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Tải file Tải về
158/KH-SVHTTDL 07/02/2020 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 Tải file Tải về
12
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website