Tin nổi bật

71 năm Văn hóa Hải Dương kế thừa - phát triển

Đất xứ Đông xưa - Hải Dương ngày nay, trải qua bao thế kỷ đã có một vị trí đặc biệt trong lịch sử, nổi tiếng là đất địa linh, có truyền thống văn hiến. Ngày nay, truyền thống ấy đang được kế thừa, phát triển mạnh mẽ thành sức mạnh nội lực đưa văn hóa Hải Dương vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách để vươn lên đạt những thành tựu trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết TW5 – khóa VIII về xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; góp phần xây dựng hình ảnh Hải Dương đẹp lên trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế.

Thư viện ảnh

Thăm dò ý kiến

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập:
689783
Số người đang online:
371

View Larger Map