Thay đổi chủ đầu tư dự án

Công ty A có một lô đất, trước đây dự định đầu tư xây dựng công trình và đã được cơ quan quản lý nhà nước thẩm định thiết kế cơ sở. Tuy nhiên, do không có vốn để triển khai dự án, công ty A đã đem lô đất trên góp vốn vào công ty B để công ty này xây dựng công trình (đã cập nhật việc thay đổi chủ đầu tư vào Giấy CNQSDĐ). Công ty B muốn đứng tên trên các giấy tờ pháp lý liên quan đến công trình xây dựng này thì có phải lập lại dự án? Có thể đề nghị cơ quan quản lý nhà nước thay đổi tên chủ đầu tư trong kết quả thẩm định thiết kế cơ sở đã có hay không hay phải thẩm định lại thiết kế cơ sở? Vấn đề giải quyết như thế nào khi công trình đang được triển khai xây dựng (theo thiết kế cũ đã được phê duyệt)?

Người gửi: Nguyễn Đình Trọng - Ngày gửi 23/12/2010 9:25:46 SA

Câu trả lời

Thư viện ảnh

Thăm dò ý kiến

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập:
0
Số người đang online:
1032

View Larger Map