Thông báo công khai quyết toán ngân sách quí II năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(24/10/2019)

Ban hành kèm theo Quyết định số 306A/QĐ-SVHTTDL ngày 8/7/2019 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách quí II năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thông báo công khai quyết toán ngân sách 6 tháng năm 2019 của Sở VHTTDL
(23/10/2019)

Bna hành kèm theo Quyêt định số 322a/QĐ-SVHTTDL ngày 12/7/2019 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thông báo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL
(20/09/2019)

Ban hành kèm theo Quyết định số 3234/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương

Thông báo Quyết định của Sở VHTTDL về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở
(19/09/2019)

Ban hành kèm theo Quyết định số 159A/QĐ-SVHTTDL ngày 19/4/2019 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thông báo Quyết định của UBND tỉnh về công bố danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở VHTTDL
(18/09/2019)

Ban hành kèm theo Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương

Thư viện ảnh

Thăm dò ý kiến

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập:
0
Số người đang online:
618

View Larger Map