Thông báo về việc công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019 và quyết toán ngân sách địa phương năm 2017
(18/01/2019)

Ngày 10/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 170/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019 và quyết toán ngân sách địa phương năm 2017

Thông báo Danh mục, nội dung các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
(08/01/2019)

Danh mục, nội dung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(23/11/2018)

Ban hành kèm theo Quyết định số 4306/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương

Thông báo Thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính
(24/10/2018)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
(22/10/2018)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3067 /QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(22/10/2018)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)

Cấp giấy phép Kinh doanh Karaoke ngày 15/5/2017
(16/05/2017)

Ngày 15/5/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương đã cấp giấy phép kinh doanh Karaoke cho các cá nhân, tổ chức có tên sau:

Thư viện ảnh

Thăm dò ý kiến

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập:
0
Số người đang online:
564

View Larger Map