Thông báo Quyết định số 302a/QĐ-SVHTTDL ngày 13/7/2018 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
(09/10/2018)

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách quí II năm 2018 của Văn phòng Sở.

Thông báo Quyết định số 220/QĐ-SVHTTDL ngày 01 tháng 6 năm 2018 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lich tỉnh Hải Dương
(08/06/2018)

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách quý I năm 2018 của Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lich tỉnh Hải Dương

Thông báo Quyết định số 40/QĐ-SVHTTDL ngày 07 tháng 2 năm 2018 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lich tỉnh Hải Dương
(08/06/2018)

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương

Thông báo Quyết định số 39/QĐ-SVHTTDL ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lich tỉnh Hải Dương
(08/06/2018)

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ (Từ ngày 14-11 đến 20-11-2016)
(16/11/2016)

Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Từ ngày 14-11 đến 20-11-2016).

Thư viện ảnh

Thăm dò ý kiến

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập:
0
Số người đang online:
1035

View Larger Map