Hải Dương chuẩn bị đăng cai tổ chức giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup năm 2017
(15/05/2017 1:38:00 SA)

Năm 2017 tỉnh Hải Dương được Đài truyền hình Việt Nam và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam ủy nhiệm đăng cai tổ chức giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup.

Giải dự kiến diễn ra từ ngày 8/7-15/7/2017 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Hải Dương. Giải Bóng chuyền VTV Cup là giải bóng chuyền quốc tế hội tụ các đội tuyển bóng chuyền nữ đỉnh cao của các nước trong khu vực như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Kazakhstan, Trung Quốc và một số quốc gia khác. Giải Bóng chuyền VTV Cup tổ chức tại Hải Dương sẽ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân trong tỉnh và thu hút đông đảo quần chúng người hâm mộ một số tỉnh thành lân cận đồng thời là dịp quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch và các di sản văn hóa của tỉnh Hải Dương cũng như quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.

Để tổ chức thành công giải, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 3897/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 về việc thành lập ban tổ chức giải do đồng chí Lương Văn Cầu, Phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban và cơ cấu các sở, ban ngành, đoàn thể có liên quan của tỉnh là thành viên; trong đó Sở VHTTDL là cơ quan thường trực BTC.

Với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan thường trực, Sở VHTTDL đã tham mưu cho BTC tổ chức hội nghị xin ý kiến với các sở, ngành có liên quan về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác đăng cai tổ chức giải; đồng thời phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam thống nhất về trách nhiệm và phân công nhiệm vụ của các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức.

Ngày 14/3/2017, BTC đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất, tại cuộc họp, trưởng BTC đã rà soát các nhiệm vụ, các điều kiện đảm bảo cho công tác tổ chức giải và triển khai nhiệm vụ.

Kế hoạch tổ chức giải đã được lãnh đạo UBND tỉnh xem xét thông qua. Ngày 20/4/2017 Thường trực Tỉnh ủy đã nghe Ban cán sự UBND tỉnh báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để đăng cai tổ chức giải.

Để tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức giải thành công, hiệu quả, Sở VHTTDL – cơ quan thường trực, đã đi thăm quan, học hỏi kinh nghiệm công tác tổ chức giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup tại một số tỉnh thành phố đã tổ chức trong thời gian qua về công tác phối hợp, quản lý điều hành, công tác tuyên truyền, quảng bá; đặc biệt là công tác khai thác các loại hình dịch vụ tăng nguồn kinh phí đảm bảo cân đối thu chi cho công tác tổ chức; đồng thời đã chỉ đạo Nhà thi đấu TDTT - nơi trực tiếp diễn ra các trận đấu khẩn trương sửa chữa một số hạng mục nhỏ của công trình phục vụ cho chuyên môn.

Ngày 4/5/2017, Ban tổ chức đã họp lần hai để kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị cho việc tổ chức giải, thành phần tham dự có đại diện Đài truyền hình Việt Nam, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và các thành viên BTC. Tại cuộc họp BTC đã ghi nhận, Sở VHTTDL – cơ quan thường trực đã chủ động phối hợp với các cơ quan, sở ngành liên quan thực hiện các nội dung công việc theo tiến độ đã được phân công. Kết luận hội nghị, để đảm bảo các điều kiện phục vụ công tác tổ chức thành công giải, đồng chí trưởng ban tổ chức đã chỉ đạo, yêu cầu các thành viên BTC và các đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:

Sở VHTTDL, cơ quan thường trực BTC:

- Chủ động phối hợp với các đơn vị tư vấn sớm hoàn chỉnh dự toán kinh phí sửa chữa, xây lắp chỉnh trang một số hạng mục tại Nhà thi đấu TDTT theo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, đồng thời chuẩn bị các điều kiện thiết yếu phục vụ cho công tác tổ chức giải.

- Hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức giải theo ý kiến tham gia đóng góp của đồng chí thành viên BTC và kết luận của đồng chí trưởng ban.

Sở Xây dựng:

Chủ trì, thẩm định, hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ về xây dựng, sửa chữa các hạng mục công trình tại Nhà thi đấu TDTT theo quy định, đảm bảo đúng tiến độ thời gian.

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Phối hợp, chủ động tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh về kinh phí thực hiện các hạng mục công trình tại Nhà thi đấu TDTT và kinh phí mua sắm dụng cụ, kinh phí tổ chức giải

Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn:

Chuẩn bị đội ngũ tình nguyện viên, hoạt náo viên và lực lượng đội hồng kỳ phục vụ tại lễ khai mạc, bế mạc giải và trong quá trình tổ chức các trận thi đấu.

Các sở ban ngành là thành viên BTC:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp tổ chức thực hiện một cách hiệu quả, đồng bộ, góp phần tổ chức thành công giải.

Để nắm bắt, chỉ đạo kịp thời kết quả thực hiện của các tiểu ban, trưởng BTC yêu cầu thực hiện chế độ hội ý các thành viên BTC vào chiều thứ 6 hàng tuần tại Sở VHTTDL.

Với sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự chuẩn bị tích cực triển khai các nhiệm vụ của các thành viên BTC theo chức năng, nhiệm vụ được được giao, chắc chắn giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup năm 2017 tại tỉnh Hải Dương sẽ được tổ chức thành công đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

 Vũ Năng Anh - Trưởng phòng Nghiệp vụ TDTT

Thư viện ảnh

Thăm dò ý kiến

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập:
0
Số người đang online:
550

View Larger Map