Giao ban công tác tuyên truyền tháng 9/2015
(21/09/2015 9:01:24 SA)

Sáng 18/9, tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin Truyền thông phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban công tác tuyên truyền tháng 9/2015.

Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Dương Thái - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Xuân Thăng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.


Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thông qua báo cáo công tác quản lý nhà nước về báo chí và xuất bản trên địa bàn tỉnh và báo cáo Kết quả công tác tuyên truyền tháng 8 đầu tháng 9 và định hướng nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 10/2015; định hướng tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI; việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng, Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI; Công tác chuẩn bị Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hải Dương lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015 - 2020; thông tin về kết quả hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương; công tác thông tin, tuyên truyền về Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp bạc năm 2015. Đặc biệt, các đại biểu đã được đồng chí Nguyễn Dương Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông qua báo cáo Kết quả thực hiện Kết luận số 174/KL-TTCP ngày 25/01/2014 của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý đầu tư xây dựng của UBND tỉnh Hải Dương thời kỳ 2002 - 2012.

Về định hướng tuyên truyền trong tháng 10/2015, cần tập trung vào một số vấn đề trọng tâm như: Tuyên truyền kết quả công tác tổ chức đại hội Đảng bộ cấp huyện và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015- 2020. Phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước, trong và sau đại hội, nhất là việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết sau Đại hội; Tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc khắc phục sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI); Tiếp tục tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phản ánh những cố gắng của các xã phấn đấu đạt nhiều chỉ tiêu nông thôn mới ở các huyện, thị, thành phố; Tiếp tục tuyên truyền các mục tiêu và giải pháp và quyết tâm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2015; Tiếp tục tuyên truyền, phản ánh về những nỗ lực của các cấp các ngành trong việc giải quyết những điểm nổi cộm trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp bạc năm 2015; Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh lần thứ 3; tuyên truyền kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng Đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương và đặc biệt là tuyên truyền về Kết luận số 174/KL-TTCP ngày 25/01/2014 của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý đầu tư xây dựng của UBND tỉnh Hải Dương thời kỳ 2002 - 2012.

P.V

Thư viện ảnh

Thăm dò ý kiến

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập:
0
Số người đang online:
90

View Larger Map