Luật Du lịch số 09/2017/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 19/6/2017 và Thông tư số 06/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2018 .
(06/02/2018 3:13:13 CH)

Luật Du lịch số 09/2017/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 19/6/2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Theo đó Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 06/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

Nhằm tạo môi trường thuận lợi cho phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành và thiết lập cơ chế pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân có hoạt động du lịch, Luật Du lịch số 09/2017/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 19/6/2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Theo đó Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 06/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Để nắm bắt thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập các đường link sau đây:

1. Luật Du lịch năm 2017: http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/853

2. Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL: http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/866.

Nguồn: Phòng Quản lý du lịch.Thư viện ảnh

Thăm dò ý kiến

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập:
0
Số người đang online:
89

View Larger Map