Hội nghị triển khai công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng cuối năm 2017
(26/07/2017 9:36:00 CH)

Ngày 25/7/2017, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng cuối năm 2017

Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở, trưởng các phòng Quản lý nhà nước, trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và đại diện lãnh đạo các phòng Văn hóa - Thông tin, các Trung tâm: Văn hóa - Thể thao, Văn hóa Thông tin - Thể thao, TDTT, Ban quản lý di tích các huyện, thị xã, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả các hoạt động văn hóa, thể thao, du lich, gia đình 6 tháng đầu năm. Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch đã tập trung chỉ đạo và triển khai trên các lĩnh vực quản lý nhà nước và phát triển sự nghiệp của ngành. Các lĩnh vực hoạt động luôn đổi mới, thể hiện sự gắn kết chặt chẽ trong việc phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, gia đình, lễ hội đã đáp ứng nhu cầu hưởng thụ giá trị văn hóa tinh thần trong nhân dân ngày một nâng cao.


Hội nghị là diễn đàn để các đại biểu phát biểu những ý kiến và thảo luận, chia sẻ, kiến nghị những vấn đề khó khăn, vướng mắc tồn tại  trong hoạt động tại cơ sở để lãnh đạo Sở chỉ đạo kịp thời.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, ngành VHTTDL tập trung thực hiện: Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở để tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2018; Công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT quần chúng chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh; Tổ chức thành công Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2017; Công tác thi đua khen thưởng phải kịp thời; Hoàn thiện các hồ sơ di sản, di tích trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng toàn diện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với “xây dựng nông thôn mới”; Nhân rộng mô hình phòng chống bạo lực gia đình; Tiếp tục triển khai chương trình Xúc tiến du lịch giai đoạn 2016 – 2020, tổ chức các chương trình Famtrip và Hội thảo đánh giá chương trình kết nối giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; Xây dựng kế hoạch công tác năm 2018; Duy trì chế độ giao ban, đối thoại với các địa phương…

Hải Ngọc

Thư viện ảnh

Thăm dò ý kiến

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập:
0
Số người đang online:
420

View Larger Map