Tập huấn kiểm kê di sản văn hoá phi vật thể Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2019
(27/06/2019 2:08:19 CH)

Thực hiện Kế hoạch số 404/KH-BCN ngày 20/3/2019 của Ban Chủ nhiệm chương trình kiểm kê Di sản văn hoá phi vật thể Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2019. Trong tháng 5 và tháng 6 năm 2019 tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, Phòng Quản lý Di sản Văn hoá phối hợp với phòng Văn hoá và Thông tin tổ chức tập huấn công tác kiểm kê Di sản văn hoá phi vật thể Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt cho các công chức văn hoá – xã hội các xã, phường, thị trấn - những người sẽ trực tiếp tiến hành công tác kiểm kê di sản tại từng thôn, xã trên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh.


Đại biểu dự Hội nghị tập huấn tại huyện Thanh Miện

Nội dung tập huấn gồm các kiến thức về Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; thông tin về Chương trình hành động quốc gia do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công bố, sự cần thiết phải tiến hành kiểm kê di sản này tại tỉnh Hải Dương; hướng dẫn các kỹ năng khi thực hiện kiểm kê, điền các thông tin trên mẫu phiếu kiểm kê, phương pháp thu thập thông tin và tổng hợp số liệu kiểm kê. Thông qua các buổi tập huấn nhằm giúp cho các cán bộ, công chức kiểm kê bước đầu nhận diện về di sản, xác định giá trị, nắm bắt hiện trạng, hình thức biểu hiện của di sản trong đời sống các cộng đồng thôn, xã ở tỉnh Hải Dương để thực hiện có hiệu quả công tác kiểm kê tại cơ sở.

Việc tiến hành kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tại Hải Dương nhằm cụ thể hoá các nội dung tại Công văn số 3146/BVHTTDL-DSVH ngày 25/7/2017 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc triển khai Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt (giai đoạn 2017-2022) và Công văn số 2252/UBND-VP ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh Hải Dương về việc triển khai Chương trình hành động của Bộ VHTTDL, nhằm thực hiện cam kết của quốc gia với UNESCO để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể này trên địa bàn tỉnh Hải Dương nói riêng và cả nước nói chung.

                    Nguồn: Phòng Quản lý Di sản Văn hoá – Sở VHTTDL

Thư viện ảnh

Thăm dò ý kiến

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập:
0
Số người đang online:
975

View Larger Map