Tuyên truyền Lễ hội Văn hóa Du lịch Xứ Đông - Chào đón năm mới 2019
(21/12/2018 4:48:34 CH)

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Lễ hội Văn hóa Du lịch Xứ Đông - Chào đón năm mới 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi nội dung khẩu hiệu tuyên truyền tới các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; Phòng Văn hóa và Thông tin, các Trung tâm VH - TT các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
(Kèm theo Công văn 2157/SVHTTDL-QLVH ngày 21/12/2018 của Sở VHTTDL)
          1. Trailer Hải Dương - Mùa xuân gọi

         2. Maket tuyên truyền trên pano (KT 10 x 20)


Nguồn: Phòng Quản lý Văn hóa - Sở VHTTDL Hải Dương

Thư viện ảnh

Thăm dò ý kiến

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập:
0
Số người đang online:
547

View Larger Map