Khối thi đua Văn hoá - Xã hội tỉnh Hải Dương tổ chức giao ban công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
(16/07/2019 3:14:10 CH)

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-KTĐ ngày 10/01/2019 của khối về hoạt động của Khối thi đua Văn hoá - Xã hội năm 2019, ngày 11/7/2019, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Khối thi đua Văn hoá -Xã hội tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.


Các đại biểu tham dự Hội nghị giao ban

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Đàm, Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng các sở, ngành trong khối Văn hoá - Xã hội tỉnh.

Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hải Bình, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tổng biên tập Báo Hải Dương - Trưởng Khối thi đua VHXH năm 2019, Hội nghị đã sơ kết, đánh giá kết quả công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 của khối với những thành tích nổi bật như: các đơn vị trong khối đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tích cực hưởng ứng và triển khai đồng bộ các phong trào thi đua do UBND tỉnh, Bộ, ngành chủ quản phát động với các hình thức phong phú, nội dung thiết thực phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị. Kết quả phong trào thi đua của các đơn vị trong khối 6 tháng đầu năm đã góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị nói riêng và của khối thi đua Văn hoá - Xã hội nói chung, đồng thời đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị, các đơn vị cũng đã thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của khối, trong đó tập trung vào việc: Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua; Phát động hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào “Nói không với rác thải nhựa”…; Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 07/6/2016 của UBND tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KTXH năm 2016 và Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương làn thứ XVI. Hội nghị cũng đã thảo luận, thống nhất thông qua dự thảo Điều lệ và Kế hoạch tổ chức Hội thi thể thao và giao lưu văn nghệ Khối thi đua Văn hoá - Xã hội tỉnh Hải Dương năm 2019 dự kiến tổ chức vào ngày 9/8/2019.

 Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Đàm, Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của Khối thi đua Văn hoá - Xã hội 6 tháng đầu năm 2019. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm đó là: xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hải Dương lần thứ V và Đại hội thi đua yêu  nước toàn quốc lần thứ X vào năm 2020; tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; đồng thời xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua giai đoạn 2020-2025 đảm bảo thiết thực, hiệu quả./.

Nguồn: Phòng Tổ chức - Pháp chế, Sở VHTTDL

 

Thư viện ảnh

Thăm dò ý kiến

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập:
0
Số người đang online:
596

View Larger Map