Trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao tỉnh Hải Dương
(19/04/2011 2:44:00 CH)

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo - Tp. Hải Dương

1. Vị trí, chức năng

a. Trung tâm Đào tạo, huấn luyện thể thao là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện việc đào tạo vận động viên, bồi dưỡng nghiệp vụ cho huấn luyện viên. hướng dẫn viên, cán bộ quản lý và trọng tài làm công tác thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn các đội tuyển thể  thao của tỉnh tham gia thi đấu các giải thể thao và tổ chức các hoạt động dịch vụ về thể dục, thể thao theo quy đinh;

b. Trung tâm Đào tạo, huấn luyện thể thao có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát về chuyên môn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a. Xây dựng chương trình, kế hoach hoạt động của Trung tâm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

b. Đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao thành tích cao các môn thể thao dưới nước theo hình thức luân huấn và chương trình mục tiêu theo kế hoạch được giao;

c. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ huấn luyện viên, hướng dẫn viên, cán bộ quản lý, trọng tài về các môn thể thao thuộc nhiệm vụ của Trung tâm từ tỉnh đến cơ sở;

d. Tổ chức các lớp thể thao nghiệp dư do tỉnh quản lý nhằm phát hiện tài năng trẻ;

đ. Tổ chức huấn luyện vận động viên các đội tuyển thể thao của tỉnh tham gia thi đấu các giải thể thao khu vực, quốc gia theo kế hoạch được giao;

e. Cung cấp huấn luyện viên, vận động viên thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cho các đội tuyển thể thao quốc gia khi có yêu cầu;

g. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho hoạt động thể dục, thể thao quần chúng theo sự phân công của Giám đốc Sở;

h. Tổ chức ứng dụng khoa học và công nghệ về thể dục, thể thao trong việc tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên thuộc Trung tâm quản lý;

i. Tổ chức chăm sóc sức khoẻ, bảo đảm chế độ đào tạo, huấn luyện, thi đấu, chế độ dinh dưỡng cho cán bộ, viên chức, huấn luyện viên, vận động viên và các đối tượng có liên quan thuộc Trung tâm quản lý theo quy định;

k. Tổ chức các dịch vụ về thể dục, thể thao, vui chơi giải trí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

l. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động của Trung tâm với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liện quan theo quy định;

m. Quản lý về tổ chức, biên chế, cán bộ, viên chức và người lao động; quản lý tài sản, tài chính của Trung tâm theo quy định của Nhà nước và của tỉnh;

n. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

3. Cơ cấu tổ chức

a. Lãnh đạo Trung tâm:

- Giám đốc: Ông Vũ Đình Thịnh - SĐT: 3.849.100 - 0912.471.488

- Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Đức Chi - SĐT: 0982.688.359

- Phó Giám đốc: Ông Trịnh Công Thắng - SĐT: 0902.080.844

- Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Tài - SĐT: 0904.300.600

b. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Đào tạo, Huấn luyện vận động viên;

- Phòng Tập huấn thi đấu;

- Trạm Y tế.

Thư viện ảnh

Thăm dò ý kiến

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập:
0
Số người đang online:
972

View Larger Map