Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương
(19/04/2011 2:48:00 CH)

Địa chỉ: Số 1 Bùi thị Xuân - P. Lê Thanh Nghị - Tp. Hải Dương


 
Tập thể cán bộ công chức viên chức, người lao động Nhà thi đấu TDTT Hải Dương

1. Vị trí, chức năng

a. Nhà thi đấu thể dục thể thao là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng phục vụ việc đào tạo, tập huấn, tổ chức các hoạt động thi đấu thể dục, thể thao và các dịch vụ khác nhằm quản lý sử dụng và khai thác công trình Nhà thi đấu có hiệu quả;

b. Nhà thi đấu thể dục thể thao có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát về chuyên môn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c. Trụ sở Nhà thi đấu thể dục thể thao đặt tại: Đường Bùi Thị Xuân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Nhà thi đấu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phên duyệt;

b. Chuẩn bị các điều kiện phục vụ việc đào tạo, tập huấn các môn thể thao trong nhà cho các đội tuyển của tỉnh;

c. Tổ chức các giải thi đấu thể dục, thể thao của tỉnh, khu vực, toàn quốc và quốc tế khi được cấp có thẩm quyền giao;

d. Tổ chức các dịch vụ tập luyện, thi đấu thể dục, thể thao và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giải trí cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh có nhu cầu, phù hợp với điều kiện và chức năng, nhiệm vụ được giao;

đ. Tổ chức các dịch vụ tuyên truyền, quảng cáo tại Nhà Thi đấu và các giải thi đấu thể dục, thể thao được tổ chức tại Nhà thi đấu theo quy định;

e. Tổ chức các dịch vụ khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện nhằm khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất của Nhà Thi đấu theo quy định;

g. Quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất và trang thiết bị Nhà thi đấu;

h. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động của Nhà thi đấu với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liện quan theo quy định;

i. Quản lý về tổ chức, biên chế, cán bộ, viên chức và người lao động; quản lý tài sản, tài chính của Nhà thi đấu theo quy định của Nhà nước và của tỉnh;

k. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

3. Cơ cấu tổ chức

Ban lãnh đạo:

1 - Giám đốc : Ông Phạm Quang Thành :  SĐT:  0903290856

2 -  Phó giám đốc : Ông Trần Ngọc Thủy : SĐT : 0915070369

II - Các phòng chức năng :

1 - Phòng tổ chức tập luyện và thi đấu :

           Phụ trách: Ông Trần Ngọc Thuỷ: cử nhân TDTT

2- Phòng hành chính tổng hợp :

            Trưởng phòng: Ông Nguyễn Ngọc Hưng : SĐT: 0985906777

3 - Phòng hành chính tổng hợp phụ trách kế toán :

            Phó trưởng phòng: Bà Trần Thị Huệ: 0904341656

 

4 - Các tổ chuyên môn gồm:

a - Tổ văn phòng có 8 lao động hợp đồng và 3 hợp đồng 68 : Thủ quỹ , Lái xe , vi tính văn phòng , tạp vụ

b -  Bộ phận tổ chức thi đấu và phục vụ sân bãi dụng cụ có 8 lao động hợp đồng :ông Nguyễn Văn Chử làm tổ trưởng

c - Tổ bảo vệ chăm sóc cây cảnh : Có 7 Lao động hợp đồng : Ông Nguyễn Văn Bẩy làm tổ trưởng.

d - Tổ điện nước, âm thanh: Có 3 Lao động hợp đồng và 01 cán bộ viên chức - tổ trưởng: ông Bùi văn Thu

III-Đoàn thể cơ quan:

1 - Ban chấp hành công đoàn bộ phận có 27 đoàn viên trong đó có 3 người trong ban chấp hành công đoàn CSTV gồm:

Ông Nguyễn Ngọc Hưng - Chủ tịch Công đoàn

Ông Trần Ngọc Thủy - Phụ trách kiểm tra

Bà Trần Thị Huệ - Ủy viên

2 - Chi Đoàn Thanh niên CSHCM nhà thi đấu có 15 đoàn viên

 Bí thư: Bà Bùi Thị Hải Yến.

3 - Tổ nữ công của đơn vị gồm 9 đồng chí .

IV - Các quy chế và nội quy hoạt động của đơn vị:

1- Quy chế hoạt động của đơn vị: Được xây dựng chi tiết phân công rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của mọi người trong cơ quan để làm căn cứ thực hiện.

2 - Quy chế quản lý và chi tiêu tài chính: gồm 5 chương và 32 điều được xây dựng chi tiết và cụ thể đảm bảo đúng các nguyên tắc về quản lý tài chính để áp dụng thực hiện .

3- Các nội quy, quy định đối với các đối tượng vào tập luyện, thi đấu, xem thi đấu và vui chơi giải trí tại nhà thi đấu TDTT.

4 - Quy chế giữa chi bộ và thủ trưởng cơ quan:

5 - Quy chế phối hợp giữa hoạt động Ban chấp hành Công đoàn và thủ trưởng cơ quan:

6- Quy chế phối hợp giũa chi bộ Đảng và lãnh đạo cơ quan.

Thư viện ảnh

Thăm dò ý kiến

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập:
0
Số người đang online:
1004

View Larger Map