Gặp mặt kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa - Thông tin (28/8/1945 - 28/8/2018)
(29/08/2018 10:06:51 SA)

Chiều ngày 27/8, Sở VHTTDL Hải Dương tổ chức gặp mặt kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa - Thông tin (28/8/1945 - 28/8/2018).

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được nghe diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành. Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, trong Tuyên cáo ngày 28/8/1945, Chính phủ đã thành lập Bộ Thông tin tuyên truyền, tiền thân của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch). Và từ đó ngày 28/8 trở thành ngày truyền thống của những người làm công tác văn hoá thông tin cách mạng.

Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, công tác tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ với quyết tâm "Tiếng hát át tiếng bom", cùng với nhân dân cả nước, hàng ngàn cán bộ, văn nghệ sĩ của ngành Văn hóa - Thông tin đã mang lời ca, tiếng hát động viên, cổ vũ tinh thần  nhân dân ta đấu tranh giành độc lập.

Trong thời kỳ đổi mới, ngành Văn hóa tiếp tục phát huy vai trò của mình trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Đội ngũ các chiến sĩ văn hóa ngày càng được bổ sung cả về số lượng và chất lượng, ngày càng trưởng thành… Ngành Văn hóa đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong đời sống xã hội, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kế tiếp truyền thống vẻ vang của ngành, của những thế hệ cán bộ văn hóa thông tin, những người làm công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương đã và đang tích cực thực hiện các Nghị quyết của Đảng, vì một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đóng góp sức lực, trí tuệ trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Dương đã làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành các quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế chính sách về bảo tồn và phát huy di sản văn hoá dân tộc, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, phát triển thể dục thể thao, du lịch, xây dựng gia đình văn hóa, phòng chống bạo lực gia đình... Toàn ngành đã tích cực chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc, gắn với phát triển du lịch; tổ chức nhiều hoạt động thể dục, thể thao, chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật phục vụ cơ sở; góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong toàn tỉnh.

Cũng trong hội nghị này, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã công bố Quyết định  của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH  đối với đ/c Phạm Sĩ Cẩn – Phó Giám đốc Sở và nghỉ từ ngày 1/9.

Đ/c Đặng Việt Cường - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đ/c Phạm Sĩ Cẩn - Phó Giám đốc Sở VHTTDL nghỉ hưu theo chế độ 

Nguồn: Tạp chí VHTTDL Hải Dương.

Thư viện ảnh

Thăm dò ý kiến

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập:
0
Số người đang online:
56

View Larger Map