Huyện Kinh môn với phong trào xây dựng đời sống văn hoá cơ sở
(05/09/2018 8:28:10 SA)

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Kinh Môn được triển khai sâu rộng và đạt chất lượng cao.

Xác định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” có tác động động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các xã, thị trấn trên địa bàn  huyện đã thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng thiết chế văn hóa và chú trọng đến việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh... Các cấp, các ngành, các đoàn thể cũng kịp thời phát hiện những nhân tố mới, những gia đình tiêu biểu, xử lý những biểu hiện vi phạm quy ước, hương ước, vi phạm pháp luật. Nhờ đó, đến nay toàn huyện có 48960/52006 gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 94,1%; 103/112 làng, khu dân cư văn hóa đạt tỷ lệ 85,8%; 14.400 gia đình được công nhận gia đình hiếu học; 1.900 gia đình liên gia làm khuyến học. Những gia đình, dòng họ, cộng đồng tiêu biểu trong học tập được nhân rộng, lan tỏa trong cộng đồng.


Trụ sở làm việc xã Thái Thịnh được xây dựng khang trang

 Phong trào xây dựng làng, khu dân cư văn hóa được triển khai sâu rộng. Đời sống văn hóa tinh thần ở các làng, khu dân cư được quan tâm…Việc thực hiện Pháp lệnh Dân chủ ở xã, thị trấn được đẩy mạnh, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy. Các công việc của làng, khu dân cư đều được thực hiện theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Các làng, khu dân cư đều xây dựng được quy ước theo hướng kế thừa, chọn lọc thuần phong mỹ tục của dân tộc. Năm 2017 có 34 làng, khu dân cư văn hóa được UBND huyện công nhận duy trì giữ vững danh hiệu 3 năm; 133 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký lần đầu và giữ vững danh hiệu đạt chuẩn cơ quan văn hóa; UBND tỉnh tặng bằng khen Công ty Cổ phần Luyện kim Tân Nguyên đạt chuẩn văn hóa 05 năm liền và làng văn hóa Pháp Chế, xã Thất Hùng đã phát huy tốt danh hiệu 03 năm liền. Đến tháng 7/2018, có 109 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn văn hóa, 05 làng, khu dân cư đăng ký làng, khu dân cư văn hóa.

Phong trào rèn luyện thể thao, xây dựng đời sống văn hóa ở huyện Kinh Môn phát triển sâu rộng

 Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn huyện được đông đảo nhân dân các làng, khu dân cư hưởng ứng và duy trì tốt. Công tác vệ sinh môi trường được đảm bảo. Thực hiện Chỉ thị 05 của Ban Thường vụ Huyện ủy về vệ sinh môi trường đã nhận được sự chung tay, hưởng ứng của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Các hội, đoàn thể đảm nhận 364 tuyến đường tự quản về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Không còn tình trạng vứt rác thải bừa bãi, người dân có ý thức trong bảo vệ môi trường cũng như giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương

 Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện không những đánh dấu sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng mà còn tạo sự gắn kết giữa các gia đình, dòng tộc… tạo động lực cho nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương Kinh Môn đổi mới, phát triển, sớm trở thành thị xã theo lộ trình đề ra./.

Thu Xuân- Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Kinh môn.

Thư viện ảnh

Thăm dò ý kiến

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập:
874715
Số người đang online:
125

View Larger Map