Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2017
(03/03/2017 7:46:30 SA)

Chiều 1/3, Ban chỉ đạo (BCĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 và xét duyệt các làng, KDC, cơ quan, đơn vị văn hóa đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen.

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên BCĐ.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Cơ quan thường trực BCĐ trình bày dự thảo báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016. Theo đó, năm 2016, BCĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp trong tỉnh đã kịp thời tham mưu, phối hợp triển khai sâu rộng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tạo ra sự thống nhất từ nhận thức tới hành động. Các ngành là thành viên BCĐ tích cực, chủ động cụ thể hóa các nội dung của phong trào bằng những việc làm thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Năm qua, toàn tỉnh có 85,3% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 1.250 làng, khu dân cư được công nhận văn hóa, tăng 62 làng, khu dân cư so với năm 2015 (đạt gần 86%); 1.328 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa (đạt 91,4%); phong trào xây dựng “Người tốt việc tốt”, các điểm hình tiên tiến, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng; phong trào thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ngày có nhiều chuyển biến tích cực…

Năm 2017, BCĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh sẽ tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục kiện toàn BCĐ các cấp, nhất là cấp cơ sở, bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của BCĐ các cấp; sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào; tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu, điều phối công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa; hoàn thiện việc xây dựng thiết chế văn hóa xã hội từ tỉnh đến cơ sở…


Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu kết cấu, bố cục, nội dung báo cáo cần xây dựng phù hợp và sâu sát hơn. Trong đó, phần đầu báo cáo cần nêu rõ bối cảnh năm 2016 vừa qua. Báo cáo cần nêu rõ số liệu và có đánh giá chung về kết quả chỉ đạo, thực hiện phong trào. Phần hạn chế cần mở rộng hơn và phải xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, báo cáo cần gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với các cuộc vận động khác, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; có phân công, giao việc cụ thể, chi tiết, gắn trách nhiệm cho từng ngành thành viên trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

Cũng tại hội nghị, các thành viên BCĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã tham gia ý kiến về việc xem xét, đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho 16 làng, khu dân cư và 22 cơ quan, đơn vị doanh nghiệp văn hóa trong tỉnh vì đã duy trì và phát huy tốt danh hiệu văn hóa trong giai đoạn 2012 – 2016.

P.V

Thư viện ảnh

Thăm dò ý kiến

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập:
0
Số người đang online:
95

View Larger Map