Kiểm tra về công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(30/08/2017 8:52:31 CH)

Sáng ngày 24/8/2017, Ông Lương Văn Cầu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Trưởng Đoàn kiểm tra số 3 cùng các thành viên Đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc và kiểm tra về công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

         Nội dung kiểm tra gồm: tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017; tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch số 2199/KH-UBND ngày 31/8/2016 về thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; việc thực hiện Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện cải cách hành chính; công tác phân cấp quản lý nhà nước.

          Sau khi nghe báo cáo cải cách hành chính năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 của Sở, Đoàn đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại các phòng, bộ phận chuyên môn tập trung vào các nội dung kế hoạch kiểm tra đã đề ra. Trên cơ sở đó, từng thành viên của Đoàn kiểm tra đã có nhận xét, góp ý về công tác cải cách hành chính của Sở.

          Kết luận chương trình kiểm tra, đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác CCHC của Sở năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017: công tác chỉ đạo điều hành được quan tâm; Sở đã có những sáng kiến cải cách thủ tục hành chính được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận; kiện toàn tổ chức bộ máy được thực hiện nhanh chóng, thực hiện tốt việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của từng phòng quản lý nhà nước; hướng dẫn, thẩm định trình UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Sở; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có quy chế hoạt động, tuân thủ các quy định; Việc giao dự toán phân bổ và quyết toán ngân sách đảm bảo đúng quy định; Khai thác, sử dụng và phát huy tốt tính năng của các phần mềm quản lý hồ sơ, văn bản, phần mềm chuyên ngành; Thực hiện tốt công tác duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008;…

          Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Sở chú trọng hơn trong công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra CCHC hàng năm; đề xuất phương án tháo gỡ vướng mắc trong quy trình, thủ tục cấp phép thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật về phân cấp quản lý nhà nước; tăng cường công tác tuyên truyền CCHC; nâng cấp giao diện, nội dung, chuyên mục tin bài trên trang thông tin điện tử của Sở để thuận tiện cho việc tra cứu; đôn đốc, rà soát việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp, hướng dẫn công tác xã hội hóa trong lĩnh văn hóa, thể thao và du lịch để công tác CCHC của Sở ngày càng tốt hơn./.

Thư viện ảnh

Thăm dò ý kiến

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập:
0
Số người đang online:
414

View Larger Map