Sở VHTT&DL: Trình kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hải Dương lần thứ VIII
(08/11/2016 10:04:17 SA)

Ngày 7/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo trước UBND tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã và các sở, ngành liên quan của tỉnh về Kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp tỉnh Hải Dương lần thứ VIII, năm 2017-2018.

 Đại hội thể dục thể thao tỉnh Hải Dương góp phần phát triển phong trào TDTT quần chúng tại các địa phương, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần cho các tầng lớp nhân dân. Phát hiện và tuyển chọn những vận động viên trẻ tài năng bổ sung  cho các tuyến đào tạo VĐV năng khiếu của tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

  Theo Kế hoạch thì Đại hội TDTT cấp xã tổ chức 5 môn thi đấu trở lên, cấp huyện và ngành quân đội, công an là 8 môn thi đấu trở lên và cấp tỉnh là 16 môn thi đấu. Đại hội TDTT cấp xã thời gian tiến hành từ tháng 3/2017 đến 15/9//2017.  Đại hội TDTT cấp huyện và 02 ngành quân đội, công an thời gian tiến hành từ 16/9/2017 đến 31/12/2017. Đại hội TDTT cấp tỉnh dự kiến tiến hành vào tháng 04/2018 tại Nhà Thi đấu TDTT tỉnh Hải Dương. Tham dự Đại hội gồm 14 đoàn, trong đó có 12 huyện, thị xã, thành phố và 2 ngành quân đội, công an. Kinh phí tổ chức Đại hội TDTT ở cấp nào do cấp đó chuẩn bị, tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí cho các xã, phường, thị trấn; các huyện, thị xã, thành phố và các ngành tổ chức Đại hội TDTT lần thứ VIII. Kinh phí hỗ trợ Đại hội TDTT các cấp được tỉnh bố trí từ nguồn ngân sách cho các huyện và các xã năm 2017 theo đó hỗ trợ Đại hội TDTT cấp xã 20.000.000 đồng/đơn vị. Đại hội TDTT xã điểm hỗ trợ bổ sung 20.000.000 đồng/đơn vị. Hỗ trợ Đại hội TDTT cấp huyện 100.000.000 đồng/đơn vị. Hỗ trợ Đại hội TDTT 2 ngành công an, quân đội 100.000.000 đồng/đơn vị. Đại hội TDTT huyện điểm hỗ trợ bổ sung 100.000.000 đồng/đơn vị. Kinh phí tổ chức Đại hội TDTT cấp tỉnh (có dự toán chi tiết kèm theo).

Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái đồng tình với Tờ trình Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Hải Dương lần thứ VIII, năm 2017 - 2018. Giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với các đơn vị liên quan cụ thể hóa Kế hoạch đề ra. Đồng thời tham mưu giúp UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu sẽ trực tiếp chỉ đạo thực hiện nội dung kế hoạch đề ra.

Nguyễn Thiện Tín

Thư viện ảnh

Thăm dò ý kiến

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập:
0
Số người đang online:
480

View Larger Map