Thông báo
Công khai thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở VHTTDL
Công văn về việc giảm số lượng người làm việc trực tiếp tại cơ quan để phòng, chống dịch Covid-19
Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày 21/3/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 1640-TB/TU về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Tuyên truyền Cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch Hà Nam" năm 2020
Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương trân trọng thông báo Thể lệ Cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch Hà Nam" năm 2020
Thể lệ Cuộc phát động sáng tác ảnh thời sự-nghệ thuật tỉnh Hải Dương năm 2020
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo Thê lệ Cuộc phát động sáng tác ảnh thời sự - nghệ thuật tỉnh Hải Dương năm 2020
Công khai dự toán ngân sách của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020
Công khai dự toán ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020
Tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
Ngày 03/02/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 144/SVHTTDL-QLDSVH về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
Tập trung phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích
Ngày 01/02/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 133/SVHTTDL-QLDSVH về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích
Công văn về việc phòng, chống dịch bênh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, di tích
Ngày 31/01/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 391/BVHTTDL-VHCS về việc phòng, chống dịch bênh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, di tích
12
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website