DẠNH BẠ ĐIỆN THOẠI

BAN GIÁM ĐỐC CÁC PHÒNG QLNN
1 - Giám đốc sở: Lương Văn Cầu
3853904 - 0913.295635 - 3845067

2 - Phó GĐ sở: Nguyễn Đức Việt
3855237 - 0912.333072 - 3830074

3 - Phó GĐ sở: Trần Ngọc Minh
3858860 - 0945.659533 - 3853865

4 - Phó GĐ sở: Phạm Sĩ Cẩn
3851630 - 0904.285630 - 3550178
I - VĂN PHÒNG SỞ 1 - Chánh VP: Đỗ Đức Trường
231 - 0904.284911 - 3853688

Thư viện ảnh

Thăm dò ý kiến

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập:
0
Số người đang online:
559

View Larger Map