Sự bền vững của gia đình là nền tảng phát triển xã hội
(20/05/2013 7:34:20 SA)

Gia đình là tế bào của xã hội, là tổng hợp các mối quan hệ, ứng xử, giá trị nhân cách, tình cảm, đạo đức, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với cộng đồng, dân tộc. Vì thế, sự bền vững của gia đình chính là nền tảng phát triển xã hội.


Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Gia đình là xã hội thu nhỏ, nhiều gia đình cộng lại thì mới thành xã hội. Điều này trước hết chỉ ra rằng, gia đình và xã hội có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nếu coi xã hội là cơ thể sống thì mỗi gia đình là tế bào làm nên cơ thể xã hội. Xã hội (cơ thể) lành mạnh tạo điều kiện cho các gia đình tiến bộ (tế bào) hạnh phúc góp phần cho sự phát triển hài hòa, bền vững của xã hội. Việc xây dựng gia đình mới là một trong những vấn đề quan trọng của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, xã hội tốt thì gia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội mà phải chú ý hạt nhân cho tốt”. Một điều khẳng định rằng: Gia đình là tế bào tự nhiên, đồng thời là một đơn vị kinh tế của xã hội. Không có gia đình tái tạo ra con người để xây dựng xã hội thì xã hội cũng không thể tồn tại và phát triển được. Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, ngày 19 tháng 02 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ có công văn số 251/TTg-KGVX lấy năm 2013 là Năm gia đình Việt Nam, làm chủ đề chỉ đạo tổ chức các hoạt động xây dựng gia đình.  Trên cơ sở đó, giao Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ngành liên quan tổ chức những hoạt động thích hợp, cụ thể và thiết thực nhân Năm gia đình Việt Nam 2013, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Phát biểu tại Lễ phát động Năm Gia đình Việt Nam 2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Gia đình là nơi tái tạo con người Việt Nam. Qua hàng nghìn năm phát triển của đất nước, gia đình Việt Nam ngày nay vẫn là nơi gìn giữ và phát triển các truyền thống chuẩn mực giá trị cao đẹp của dân tộc, như tình yêu quê hương đất nước, vun đắp cuộc sống gia đình, lao động cần cù, sáng tạo, dũng cảm kiên cường bảo vệ tổ quốc. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc luôn là mục tiêu được Đảng và Nhà nước các đoàn thể của Việt Nam quan tâm… Lấy năm 2013 là Năm Gia đình Việt Nam là cơ hội để mỗi chúng ta, mỗi gia đình, mỗi cơ quan rá soát lại công tác gia đình nơi mình đang sinh sống. Chọn những việc cấp bách có ý nghĩa lâu dài và thiết thực, qua đó tạo bước chuyển mạnh, quan trọng trong việc phát triển gia đình của đất nước ta.

Tại Bến Tre, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình trên địa bàn và có sự tham gia phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác gia đình. Đồng thời, nghiên cứu bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật và các chính sách về gia đình nhằm tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng trong việc thực hiện các mục tiêu của công tác gia đình. Đẩy mạnh mục tiêu xã hội hoá công tác gia đình. Tăng cường sự tham gia thực hiện Đề án xây dựng gia đình của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, gia đình, cộng đồng và mọi người dân. Củng cố hoàn thiện và phát triển mạnh mẽ, rộng khắp các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan”, “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “Ngày vì người nghèo”, … các mô hình Tín dụng gia đình”, “Giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, mô hình câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và nhóm xung kích phòng, chống bạo lực gia đình, gia đình bảo vệ môi trường, phòng chống tai nạn giao thông…nhằm phát huy vai trò của gia đình và huy động toàn xã hội tham gia xây dựng gia đình theo tiêu chí “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc” tạo nên sự phát triển bền vững của gia đình.

Gia đình Việt Nam mặc dù chịu nhiều tác động của xã hội, nhất là trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhưng hiện tại, vẫn là một giá trị bền vững và có sức sống mạnh mẽ. Nó vẫn là nền tảng, là tế bào của xã hội, là một thiết chế cơ bản của xã hội, là tổ ấm, nơi nương tựa quan trọng nhất của mỗi người. Sự đùm bọc yêu thương và chăm sóc nhau của mỗi thành viên gia đình là vĩnh cửu, là nền tảng phát triển xã hội.

Nguồn: Cinet

Thư viện ảnh

Thăm dò ý kiến

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập:
0
Số người đang online:
453

View Larger Map