Lĩnh vực:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnTải file
115/QĐ-SVHTTDL 31/03/2020 Quyết định về việc công nhận cơ sở lưu trú du lịch Tải file Tải về
454/GCN-SVHTTDL 31/03/2020 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Tải file Tải về
08/GP-SVHTTDL 03/03/2020 Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Tải file Tải về
07/GP-SVHTTDL 18/02/2020 Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Tải file Tải về
06/GP-SVHTTDL 30/01/2020 Giấy phép điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Tải file Tải về
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website